Promoce absolventů 3. lékařské fakulty


Promoce je slavnostní rozloučení Univerzity Karlovy s absolventem (bakalářem, magistrem, doktorem), v níž absolvent skládá akademický slib (latinský) a přijímá od promotora diplom, který opravňuje užívat akademické tituly.


Průběh promoce je stanovený Přílohou č. 2 Řádu imatrikulací a promocí. Promoční obřad se v dnešní ceremoniální podobě koná ve Velké aule Karolina (magisterské a doktorské promoce) nebo v Aule Profesního domu na Malostranském náměstí (bakalářské promoce) a uplatňují se v něm univerzitní insignie a obřadní obleky (taláry).


Na začátku i v průběhu slavnostní promoce mohou být pořizovány fotografické, filmové a zvukové snímky, popř. videozáznamy. Nebude-li některý z účastníků souhlasit se zpracováním přímého fotografického snímku zaměřeného na jeho osobu, může požádat poskytovatele fotografických služeb, aby záznam nepořizoval, popř. již pořízený záznam zničil. Pokud by se některý z absolventů nechtěl ze stejného nebo podobného důvodu slavnostní promoce zúčastnit, může požádat, aby mu byl doklad o ukončení studia vydán samostatně na studijním oddělení fakulty.

Termíny promocí

Magisterské obory

Bakalářské obory

Velká aula Karolina

Ovocný trh 3, Praha 1

Aula v Profesním domě

Malostranské náměstí 25, Praha 1

18. 7. 2024

- od 09.00

- od 10.30

- od 12.00

- od 13.30

- od 15.00


24. 10. 2023

- od 09.00

- od 10.30

- od 12.00

- od 13.30

- od 15.00
Aktuální rozvrh promocí a imatrikulací je dostupný ve Studijním informačním systému.


Poslední změna: 5. leden 2024 14:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor