Prezentace pracoviště

Ústav etiky vznikl 1. 9. 2007. Zajišťuje výuku filosofie, humanitních a společenských věd a etiky pro studenty lékařství, fyzioterapie, ošetřovatelství a veřejného zdravotnictví. Spolupracuje s odborníky z klinických oborů, psychologie, ošetřovatelství, práva, veřejného zdravotnictví a dějin medicíny. V rámci fakulty pořádá přednášky a diskuse určené širší akademické obci se záměrem oživit dialog mezi jednotlivými vědními disciplínami, a v tomto ohledu spolupracuje také s dalšími fakultami Univerzity Karlovy (Filosofická fakulta, Fakulta humanitních studií, Fakulta sociálních věd, Přírodovědecká fakulta, ostatní lékařské fakulty). Pracovníci ústavu jsou rovněž zváni k účasti na vzdělávacích programech dalších institucí.


V roce 2016 byl Ústav etiky přejmenován na Ústav etiky a humanitních studií.


Vědeckou činností se ústav profiluje s ohledem na odborné zájmy jednotlivých pracovníků v oblasti etiky, filosofie, teologie, religionistiky, antropologie, sociologie, psychologie a psychiatrie, a rovněž na poli výzkumu a vědy spolupracuje s dalšími institucemi v rámci fakulty a univerzity.
Poslední změna: 4. prosinec 2018 15:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor