Projekt MUNROS (305467)

Název projektu

"Munros"

Reg.  číslo: 305467

7. rámcový program EU (7RP)  

Webová prezentace projektu

http://www.abdn.ac.uk/munros/


Popis projektu

Navrhovaný výzkumný projekt reaguje na výzvu pro výzkum "kvality, účinnosti a solidarity systémů ve zdravotnictví". Evropské země provádějí reformy svých zdravotních systémů s cílem zlepšit poskytování zdravotní péče. Jedním ze způsobů, jak to provádějí, je proces změny odborných dovedností v rámci zdravotnických týmů, tedy rozšíření role stávajících zdravotnických profesí nebo zavádění rolí nových.


Tento projekt bude provádět systematické hodnocení dopadu těchto "nových profesních rolí" v praxi včetně hodnocení nákladů v různých oblastech zdravotní péče v rámci Evropské unie a přidružených zemí. Bude sledovat detailně povahu, rozsah a přínos nových profesních rolí, vyhodnocovat jejich dopad na klinickou praxi a výsledky poskytované péče, a pokusí se určit možnosti ke zlepšení integrace péče.


Ekonomické hodnocení bude identifikovat nákladovou efektivnost nových profesních rolí, navrhne optimální modely pro poskytování zdravotní péče a jejich důsledky pro řízení lidských zdrojů a plánování pracovních sil.


Studie je průřezová a multi-level. Smíšené metody přístupu budou kombinovat analýzu rutinně shromážděných údajů a základních dat získaných prostřednictvím rozhovorů a dotazníků zdravotníkům, manažerům a pacientům. Analýza dat bude prováděna pomocí multi-level modelovacích technik.


Účastníci studie

  • Hlavní řešitel: University of Aberdeen, Scotland 

  • Technische Universität Berlin, Germany 

  • Economic Policy Research Foundation of Turkey 

  • Charlse University Prague, CR 

  • University of Warsaw, Poland 

  • Erasmus University, The Netherlands 

  • University of Manchester, England 

  • UNI Research, Norway 

  • University Catoolica Del Sacro Cuore, Italy 


Termíny projektu

1. 10. 2012 - 31. 9. 2016


Kontaktní osoba

PhDr. Hana Svobodová

email: hana.svobodova@lf3.cuni.cz


Tisková zpráva

Studie mapující měnící se role zdravotnických profesí napříč Evropou. Výzkumníci prozkoumávají, jak se role zdravotnických profesí napříč Evropou změnily a rozložily, aby byly uspokojeny potřeby dnešní zdravotnické péče.


Zjištění ze studie vedené University of Aberdeen, která spolupracuje s osmi mezinárodními spolupracujícími institucemi pomůže informovat evropské stratégy v oblasti zdravotnické péče tak, že budou moci využít nejlepších zdrojů.


Prof. Christine Bond, přednostka University´s Centre of Academic Practice and Primary care, je spoluvedoucí výzkumu a řekla: „Evropské země reformují své zdravotnické systémy, aby zvýšily produktivitu zdravotnické péče, a to spolu se změnami potřeb zdravotnictví a jejich očekáváními. Jeden ze způsobů, jak to dělají je, že pomocí slučování měnících se dovedností ve zdravotnickém týmu – rozšířením profesních rolí existujících a zaváděním rolí nových.


Tyto rozšířené role můžeme vidět v UK, kde farmaceuti a sestry nyní předepisují léky, tedy přebírají roli, která byla obvyklá výhradně pro lékaře. Na druhé straně v Holandsku ve zdravotnické péči se skvěle etabluje role asistenta lékaře, což je celkem nedávná pozice v UK“.


Prof. Bob Elliot, ředitel University´s Health Economics Research Unit a hlavní řešitel studie, dodává: „Tento projekt bude hodnotit vliv těchto „nových“ profesionálních rolí na praxi, výsledky a náklady v rozmezí různé zdravotnické péče nastavené Evropskou unií a přidruženými státy. Prozkoumáme podstatu, rozsah a přínos těchto nových profesních rolí; zhodnotíme jejich vliv na klinickou praxi a výsledky a uvidíme, zda mohou být lépe integrovány do péče.


Podíváme se také na efektivní náklady nových profesních rolí; identifikujeme optimální modely pro poskytnutí zdravotnické péče a důsledky pro řízení lidských zdrojů a plánování pracovních sil na trhu“.


Výzkumníci užijí různé metody k získání informací včetně rozhovorů se zdravotníky, manažery a pacienty a případových studií v daném místě, kde se nové profesní role vyskytují.


Projekt podpořený 3 mil. EU je financován Evropskou komisí a poběží 4 roky. Kromě NHS Grampian jsou spolupracujícími partnery Manchester, Nizozemí, Německo, Norsko, Itálie, Česká republika, Turecko a Polsko.Autor: Jennifer Philips


Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor