Atestační práce


Požadavky na atestační práci platné od 1.1.2017

Níže uvedené požadavky na atestační práci jsou platné od 1.1.2017 a jsou jednotné pro všechny lékařské fakulty. Požadavky na atestační práci byly vydány jednotlivými specializačními oborovými radami na základě Metodického opatření č. 5, vydaného Koordinační radou dne 15.7.2016.


Alergologie a klinická imunologie40 K14.12.2016
Angiologie33 K14.12.2016
Dermatovenerologie55 K14.12.2016
Dermatovenerologie.doc18 K14.12.2016
Dětská a dorostová psychiatrie39 K14.12.2016
Dětská chirurgie37 K14.12.2016
Dětské lékařství35 K10.02.2017
Gastroenterologie38 K14.12.2016
Geriatrie15 K15.02.2017
Gynekologie a porodnictví18 K14.12.2016
Hygiena a epidemiologie19 K14.12.2016
Chirurgie19 K13.03.2017
Infekční lékařství18 K14.12.2016
Lékařská genetika40 K14.12.2016
Lékařská mikrobiologie51 K14.12.2016
Nefrologie192 K06.01.2017
Neurologie40 K14.12.2016
Oftalmologie53 K14.12.2016
Ortodoncie18 K14.12.2016
Ortopedie a traumatologie pohyboveho ustroji921 K09.02.2017
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku39 K10.02.2017
Patologie52 K14.12.2016
Pneumologie a ftizeologie41 K14.12.2016
Pracovní lékařství38 K14.12.2016
Psychiatrie17 K10.01.2018
Rehabilitační a fyzikální medicína17 K10.02.2017
Revmatologie41 K09.02.2017
Soudní lékařství19 K21.02.2017
Traumatologie36 K10.02.2017


Poslední změna: 23. červenec 2019 14:17 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor