• Významné události fakulty

Významné události fakulty

3. května 2024

Fakultní Thomayerova nemocnice – významná součást výuky studentů 3. LF UK

Společné jednání děkana 3. LF UK, ředitele FTN a přednostů klinik ve Fakultní Thomayerově nemocnici


Ranní společné jednání v zasedacím sále ředitelství FTN
Ranní společné jednání v zasedacím sále ředitelství FTN


V pondělí 29. dubna se uskutečnilo společné jednání děkana 3. LF UK prof. Petra Widimského s ředitelem FTN doc. Zdeňkem Benešem a přednosty sedmi fakultních pracovišť ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Jedna z těchto klinik (Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3.LF UK a FTN, přednosta doc. Tomáš Pešl) se podílí na výuce studentů 3. lékařské fakulty již velmi dlouho. Ostatních 6 fakultních pracovišť ve FTN vzniklo v posledních 5 letech přeměnou dosavadních nemocničních oddělení na 5 klinik a 1 ústav:


  • Interní klinika 3. LF UK a FTN (přednosta doc. Pavel Kohout)

  • Neurologická klinika 3. LF UK a FTN (přednosta prof. Robert Rusina)

  • Urologická klinika 3. LF UK a FTN (přednosta prof. Roman Zachoval)

  • Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN (přednosta prof. Radoslav Matěj)

  • Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN (přednosta as. Tom Philipp)

  • Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN (přednostka as. Alice Tašková)


Při ranním společném jednání shrnuli ředitel FTN, děkan 3.LF a náměstkyně ředitele RNDr. Jitka Soukupová celkové pohledy na dosavadní spolupráci FTN se 3.LF UK. Obě strany vyjádřily spokojenost s dosavadní spoluprací a přání ji nadále prohlubovat. Děkan tlumočil kladná hodnocení studentů na výuku ve FTN a vyjádřil připravenost fakulty podporovat rozvoj vědeckých aktivit ve FTN včetně doktorského studia.


V průběhu dne pak děkan postupně navštívil všech 6 fakultních klinik a 1 fakultní ústav ve FTN, kde si prohlédl nové moderní provozy (sál pro robotickou chirurgii s přístrojem da Vinci, komplexní vybavení pro pokročilé formy rehabilitace, nově rekonstruovaná lůžková oddělení a jednotky intenzivní péče aj.). Program byl na závěr odpoledne zakončen procházkou v jarně rozkvetlém areálu nemocnice mezi zde žijícími muflony.


S přednostou Urologické kliniky u robota
S přednostou Urologické kliniky u robota

S přednostkou Kliniky hrudní chirurgie a jejím zástupcem doc. Hytychem
S přednostkou Kliniky hrudní chirurgie a jejím zástupcem doc. Hytychem

S přednostou Neurologické kliniky
S přednostou Neurologické kliniky

S přednostou Kliniky revmatologie a rehabilitace a vedoucí fyzioterapeutkou Mgr. Hlinovskou
S přednostou Kliniky revmatologie a rehabilitace a vedoucí fyzioterapeutkou Mgr. Hlinovskou


S přednostou Kliniky dětské chirurgie a traumatologie
S přednostou Kliniky dětské chirurgie a traumatologie


S přednostou Ústavu patologie a molekulární medicíny
S přednostou Ústavu patologie a molekulární medicíny


S lékaři Interní kliniky (přednosta je první zleva)
S lékaři Interní kliniky (přednosta je první zleva)


Volně žijící mufloni v areálu FTN
Volně žijící mufloni v areálu FTN


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor