• Významné události fakulty

Významné události fakulty

7. února 2024

Mezinárodní konference „Vzdělávání v medicíně“


Mezinárodní konference „Vzdělávání v medicíně“, která se uskutečnila 23.1.2024 v Syllabově posluchárně 3. LF UK, si vzala za cíl vytvořit platformu pro setkávání a vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti zdravotnického vzdělávání. Konferenci svým vystoupením o reformě curricula zahájil prof. Harm Peters z berlínské Charité, člen Německé asociace pro lékařské vzdělávání, prezident Asociace evropských lékařských fakult a ředitel Centra Dietera Scheffnera pro lékařské vzdělávání. Prof. Peters detailně popsal proces reformy kurikula pregraduálního lékařského vzdělávání od počátků v roce 2010 do jeho plného zavedení v uplynulých pěti letech a nevynechal ani složitosti, se kterými se na cestě k novému modulárnímu curriculu potýkali. Klíčová byla změna postupná myšlení vyučujících, práce s „early adopters“ a v neposlední řadě aktivní zapojení studujících.


Dr. David Marx z 3. LF UK prezentoval výsledky studie, která mapovala sociální a ekonomickou situaci studentů všeobecného lékařství na 3. LF UK. Na vzorku 504 studentů a studentek mimo jiné zjistili, že většina studujících zároveň pracuje na částečné úvazky nebo brigády a necelých 20 % ten to příjem nutně potřebuje. Doc. Eva Klásková z LF UP Olomouc přednesla příspěvek o genderovém rozložení studentů medicíny a přesvědčivě vyvrátila provokativní prohlášení prof. Pafka, že problémem prestiže medicíny je větší zastoupení studentek medicíny a posléze žen v medicíně. Dalšími tématy byla role umělé inteligence v dnešním a budoucím vzdělávání ve zdravotnických oborech, o níž promluvil doc. Jan Trnka, zásadní význam podpory studujících v oblasti duševního zdraví a její implementace na 3. LF UK pod vedením MUDr. Adama Žaludka, o praktické zkušenosti při testování dovedností a znalostí pomocí moderních technologií a sofistikovaných metod se podělily Dr. Jana Fauknerová Matějčková a Dr. Anne Le Roy, prof. Zbyněk Tonar rozebral tvorbu systému výukových cílů na plzeňské LF a Dr. Hana Svobodová představila zapojení standardizovaných pacientů a pacientek ve výuce – a dva z dobrovolných „pacientů“ se podělili o své zkušenosti tzv. z druhé strany. Kolegové a kolegyně (MUDr. Tomáš Petras, MUDr. Silvia Hnilicová a prof. MUDr. Juraj Mokrý) ze slovenských lékařských fakult promluvili o rozvoji center didaktiky medicíny, která vznikla v uplynulých letech, o jejich spektru činností a o zkušenostech, které při jejich fungování nabyli - velká inspirace pro české LF!


V diskusích ke každému bloku i v kuloárních debatách nad kávou a zákusky bylo zjevné nadšení všech, kdo se didaktikou medicíny zabývají na kterékoli úrovni, pro sdílení nových postupů, zkušeností i technologií a odhodlání posilovat a rozšiřovat sítě pro spolupráci a vzájemnou inspiraci. Věříme proto, že proběhnuvší konference byla první vlaštovkou a na další podobně široce nebo i úžeji zaměřená setkání nebudeme čekat dlouho.
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor