• Významné události fakulty

Významné události fakulty

1. prosince 2023

MUDr. P. Tichá získává Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající absolventku doktorského studijního programu


V pondělí 20.11. byla v budově Lichtenštejnského paláce MUDr. MgA. Pavle Tiché, Ph.D. udělena Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající absolventku doktorského studijního programu. Cenu převzala z rukou pana ministra Mikuláše Beka.


MUDr. Tichá vystudovala všeobecné lékařství a hru na klavír na AMU. Doktorské studium v experimentální chirurgii absolvovala pod vedením prof. A. Sukopa. Ve své doktorské práci se zaměřila na rekonstrukci prsu po mastektomii pro karcinom s důrazem na subjektivní hodnocení výsledků rekonstrukce pacientkami. Nyní působí na Klinice plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV, pracovala také na Univerzitních klinikách Carl Gustav Carus Dresden a RWTH Aachen v Německu. Své vědecké zkušenosti prohloubila v rámci postdoktorandských pobytů na Stanford University a na University of California, San Francisco (UCSF) v USA.


„Ocenění si moc vážím a je pro mě především motivací k další výzkumné práci,“ říká MUDr. Tichá. A my moc gratulujeme!


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor