• Významné události fakulty

Významné události fakulty

24. listopadu 2023

Česká hlava patří poprvé ženě, kardioložce prof. Zuzaně Moťovské


Národní cenu vlády ČR – Českou hlava 2023 za celoživotní výjimečný přínos v oblasti kardiologie získala prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph. D., FESC, mezinárodně uznávaná lékařka, odbornice na kardiovaskulární onemocnění, ischemickou chorobu srdeční, aterotrombózu a aterotrombotickou terapii. O laureátce rozhodla vláda na návrh Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace ČR.Profesorka Moťovská působí od roku 2005 na Kardiocentru Kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV, vede divizi akutní kardiologie. V roce 2019 na UK obdržela výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinæ.


Oceněná kardioložka udržuje rozsáhlou vědeckou spolupráci s nejprestižnějšími výzkumnými institucemi světa: Harvard Medical School, Mount Sinai Cardiovascular Center New York, Sorbonne University, Heidelberg University a mnohými dalšími. Coby hlavní řešitelka je podepsána pod řadou multicentrických randomizovaných studií zaměřených na léčbu onemocnění koronárních tepen (Prague-8, Prague-18, Prague-23), výsledky výzkumu jsou každoročně prezentovány na celosvětově nejprestižnějších kardiologických konferencích. Opakovaně je oceňována Českou kardiologickou společností za publikaci s nejvyšším Impact faktorem. Je recenzentkou prestižních světových lékařských a kardiologických časopisů. Zajímá ji též, proč a jak jinak zvládají kardiovaskulární onemocnění ženy.


„Akutní kardiologie mě baví, protože je velice dynamická. Každý pacient je jiný a žádný den v ní není všední. To, čemu vás akutní kardiologie důsledně opravdu naučí, je pokora. Protože vždy, když si myslíte, že už něco umíte a něco jste objevili, tak nastane stav, kdy pochopíte, že musíte umět ještě více,“ prozradila profesorka Zuzana Moťovská, první žena s Českou hlavou.


Rozhovor s oceněnou vědkyní přinese 64. vydání magazínu UK Forum.


Více v článku na stránkách UK

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor