• Významné události fakulty

Významné události fakulty

3. září 2023

RVVI navrhla na národní cenu vlády za rok 2023 kardioložku Zuzanu Moťovskou


V pátek 1. září 2023 se uskutečnilo v prostorách Strakovy akademie pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. V prvním zářijovém týdnu členové RVVI tradičně rozhodují o návrhu laureáta či laureátky na udělení Národní ceny vlády Česká hlava. Rada navrhla vládě udělit toto nejvyšší vědecké ocenění za rok 2023 prof. MUDr. Zuzaně Moťovské, Ph.D., FESC, za její vynikající přínos na mezinárodní úrovni v oblasti kardiologie.


„Národní cena vlády je ‚česká nobelovka‘ udělovaná osobnostem české vědy za jejich celoživotní úspěšné a prvotřídní expertní působení s mezinárodním významem. Jsem ráda, že se v letošním roce sešly opět vysoce kvalitní nominace. Tato přední česká kardioložka je PRVNÍ ŽENOU NAVRŽENOU VLÁDĚ NA UDĚLENÍ CENY,“ sdělila ministryně Helena Langšádlová.


Paní profesorce gratulujeme.


Více na serveru https://www.vlada.cz/


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor