• Významné události fakulty

Významné události fakulty

26. května 2023

Prof. Hromadníková na konferenci „Building Bridges for the Next Generations“ v Drážďanech



Helmholtz-Centrum Dresden-Rossendorf (HZDR) pořádalo ve dnech 16. - 17. května třínárodní konferenci „Building Bridges for the Next Generations,“ které se účastnili vědci, vládní představitelé, zástupci ambasád, a zástupci jednotlivých organizací s orientací na vědu, výzkum a transfer technologií z Polska, Německa, České republiky, a dalších zemí Centrální a Východní Evropy, aby společně diskutovali aktuální témata v oblasti zdraví, informačních technologií, umělé inteligence, energie, a klimatu.


Českou republiku zastupoval premiér pan prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.a ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.


Součástí konference byly i takzvané „keynote address“ přednášky, vždy jedno z ústředních témat bylo představeno vybraným vědcem z jednoho státu.


  • Dr. Piotr Sobecki z Národního centra zpracování informací ve Varšavě proslovil přednášku na téma: “A Tale of Two Systems: Human and Artifical Intelligence in Radiology”.


  • Prof. Miquel Mahecha z Centra dálkového průzkumu Země pro výzkum zemského systému, Univerzity v Lipsku vystoupil s tématem “Earth System Analysis in a Data Rich World”.


  • Prof. Ilona Hromadníková z 3. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy reprezentovala Českou republiku v oblasti tématu zdraví a přednesla přednášku na téma „Novel Early Prediction Modalities for Pregnancy-Related Complications”.



Součástí konferenci byl i workshop na téma vyhlášení mezinárodní ceny pro vědce z centrální a východní Evropy. Svobodný stát Sasko by rád vyhlásil tuto soutěž již příští rok. K diskusi za Českou republiku byly k této problematice přizváni ředitel projektu Česká hlava pan Václav Marek a laureátka ceny Česká hlava-Lorem paní prof. Ilona Hromadníková.


Více informací o konferenci je dostupných na stránkách building-bridges-conference.eu.



Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojení



Jak k nám


Váš názor