• Významné události fakulty

Významné události fakulty

16. května 2023

Pochod Z Trojky na Petřín 2023V rámci univerzitního Rektorského sportovního dne 2023 se ve středu 10.5. konal již druhý ročník pochodu Z Trojky na Petřín, který se na 3. LF spojuje i s oslavou Mezinárodního dne sester.


Naším cílem byly opět zahrady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB). Letos jsme s lehce upravenou trasou ušli příjemných 12 kilometrů od fakulty na Vinohradech, přes pražské parky i městskou zástavbu, rozkvetlý Vyšehrad i jeho železniční most a putování zakončili finálním výšlapem na Petřín, kde na nás v krásných zahradách sester Boromejek čekalo občerstvení připravené v místním provozu S. M. Stanislavou Bc. Marií Vitáskovou.


Ve spolupráci s hlavní sestrou NMSKB (a absolventkou 3. lékařské fakulty) S. M. Norbertou Mgr. Dobromilou Sukupovou, personálním oddělením NMSKB a dobrovolníky z řad studentů Všeobecného ošetřovatelství se všichni účastníci pochodu osvěžili, občerstvili a následně si v aule poslechli představení nemocnice a jejích jednotlivých oddělení.


Na závěr byl každý z poutníků obdarován perníkovou medailí zdobenou logem NMSKB a 3. LF, které pro nás připravila další absolventka Bc. Klára Kutová Šerých. Rozdalo se 94 medailí studentům všeobecného ošetřovatelství z 3. LF, všeobecného lékařství z 1. LF, informatiky z PedF, matematiky z MFF a organizace a řízení z FHS. Jsme rádi, že se druhého ročníku zúčastnily i 3 mentorky z Neurochirurgické kliniky ÚVN a 4 pracovníci z různých fakult UK.


Za všechny účastníky moc děkujeme celému týmu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, hlavním fakultním organizátorům PhDr. Marii Zvoníčkové a Janu Poušovi i všem dalším zúčastněným, díky kterým se akce podařila.


Těšíme se na další spolupráci a začínáme plánovat trasu na Rektorský sportovní den 2024!


Za organizační tým Lucie Ťukalová


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor