2. ledna 2023

Kateřina Grygarová oceněna cenou Josefa Hlávky


V loňském roce se na zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic sjely desítky studentů a vědců, aby společně oslavily vítěze cen Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Ve středu 16. listopadu 2022 tu převzalo diplom a nadační příspěvek z rukou představitelů Nadace a prorektorky UK docentky Markéty Martínkové 11 talentovaných studentů z Karlovky, kteří oplývají tvůrčím myšlením a uplatňují jej ve svém oboru.


Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Cena je spojena s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25.000,- Kč pro každého nositele.


Oceněnou laureátkou z 3. LF UK byla studentka 6. ročníku Kateřina Grygarová. Kateřinu není třeba složitě představovat. Angažovala se v řadě mimoškolních aktivit, byla aktivní ve studentských spolcích TRIMED a IFMSA, organizovala Orientační den, úvodní soustředění v Dobronicích, Den otevřených dveří, Reprezentační ples 3. LF a podílela se na uspořádání Studentské vědecké konference. Je také koordinátorkou každoroční akce Svobodný listopad na Albertově.


Kateřině gratulujeme!


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor