14. prosince 2022

Studentka Anna Krejčová oceněna cenou MŠMT


Studentce Anně Krejčové byla 12.12. udělena cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné činy studentů. Ocenění převzala z ministrových rukou v budově Senátu.


Aničku znáte jako jednu z hlavních tváří studentské dobrovolnické pomoci ukrajinským uprchlíkům. Na začátku válečného konfliktu na Ukrajině se totiž Anna se spolužáky vydala pomoct přijíždějícím uprchlíkům na Hlavní nádraží v Praze. Původní plán, pomoci s občerstvením a zavazadly však nabral jiný směr. Po zjištění, že na místě chybí zdravotníci, kontaktovala další kolegy z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a během pár hodin sestavili provizorní ošetřovnu. Zdravotnickou pomoc ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou Hlavního města Prahy a později i Českým červeným křížem nakonec na Hlavním nádraží poskytovali studenti z pražských lékařských fakult téměř půl roku.


Anička dodává: „Udělení Ceny za mimořádný čin ministra školství, mládeže a tělovýchovy je obrovská čest, vnímám ji jako ocenění snahy přispět alespoň tou trochou pomoci lidem prchajícím do bezpečí před válečným konfliktem na Ukrajině, kterou jsme jako studenti lékařských fakult mohli nabídnout. Je to zároveň i nový motor k tomu, abychom s pomocí vytrvali přes náročné studium i nadále, na ošetřovnách je pořád o koho se starat. Jsem nesmírně vděčná každému, kdo pomohl s chodem ošetřovny a institucím ZZS HMP, Červenému kříži, Univerzitě Karlově a v neposlední řadě 3. lékařské fakultě za podporu naší iniciativy!“

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor