7. června 2022

Syllabova křída 2020/2021Syllabova křída je studentská anketa o nejoblíbenějšího pedagoga, jejíž výherci byli oceněni během Reprezentačního plesu 3. lékařské fakulty dne 30.4.2022.


Všem oceněným gratulujeme!


Přehled výherců v jednotlivých kategoriích

 

 

 

 

Magisterské studium - 1. ročník


 1. doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

 2. RNDr. Pavla Balínová

 3. Ing. Stanislava Martínková, Ph.D.


Magisterské studium - 2. ročník


 1. MUDr. Lucie Nováková, Ph.D.

 2. MUDr. Veronika Krbcová Moudrá

 3. Ing. Hana Logerová, Ph.D.


Magisterské studium - 3. ročník


 1. MUDr. Otakar Raška, Ph.D.

 2. doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

 3. MUDr. Ondřej Fabián, Ph.D.


Magisterké studium - 4. ročník


 1. doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.

 2. prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

 3. MUDr. Jan Vosáhlo


Magisterké studium - 5. ročník


 1. PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

 2. doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

 3. prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.


Magisterké studium - 6. ročník


 1. MUDr. Petr Pavlíček

 2. prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

 3. doc. MUDr. Pavel Těšínský


Bakalářské studium


 1. Mgr. Jakub Kozel

 2. MUDr. Alena Doubková, CSc.

 3. PhDr. Marie Zvoníčková


Celoživotní přínos


 1. Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.

 2. doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

 3. prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.


Student učitel


 1. Paulo Manuel Sousa Palma

 2. Dominik Korený

 3. Jan Křemen


Výherci platinové křídy

(za 5 vítězství v jedné kategorii)


 • MUDr. Lucie Nováková, Ph.D.


 • doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.


 • MUDr. Petr Pavlíček

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor