3. června 2022

Лікуємо чеською. Léčíme česky: učebnice zdravotnické češtiny pro ukrajinské mluvčí


"Přesně tři měsíce od počátku války na Ukrajině vydává nakladatelství Karolinum učebnici zdravotnické češtiny nazvanou " Лікуємо чеською. Léčíme česky" s podtitulem "Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky." Po napadení Ukrajiny jsme začali přemýšlet, jakým způsobem efektivně pomoci ženám prchajícím k nám z Ukrajiny před válkou, a rozhodli jsme se pomoci tím, čím se profesně zabýváme, tedy výukou češtiny pro cizince a výukou ošetřovatelství. Viděli jsme, že mezi ženami, které k nám z Ukrajiny přicházejí, je celá řada zdravotnických pracovnic. Rozhodli jsme se proto dát urychleně dohromady skupinu tvořenou vyučujícími 3. LF UK (Iveta Čermáková z Ústavu jazyků, Marie Zvoníčková a Tereza Bakusová z Ústavu ošetřovatelství) a dvěma ukrajinskými studentkami (Daria Stytsenko, studentka oboru ošetřovatelství 3. LF UK a Roksolana Fedorenko, studentka anglistiky na FF UK). Filologickou a metodologickou oporu zajistil Petr Čermák z Ústavu románských studií FF UK. Prvotní nápad jsme sdělili řediteli nakladatelství Karolinum Petru Valovi, který okamžitě iniciativu podpořil a vyčlenil redaktorku Evu Flanderkovou, která byla našemu týmu neustále k dispozici. Učebnice " Лікуємо чеською. Léčíme česky" vychází z knihy Talking Medicine, kterou používáme k výuce lékařské češtiny pro naše zahraniční studenty. Metodologicky jsme ovšem knihu upravili tak, aby byla vhodná pro zdravotnice. Tj. je založená na ukrajinštině, všechny dialogy probíhají mezi sestrou a pacientem, event. sestrou/sanitářkou a vrchní sestrou. Veškeré rozhovory jsou zrcadlově přeloženy do ukrajinštiny a stejně jako užitečné fráze byly nahrány ve Fonetickém ústavu FF UK. Aby byla publikace v tomto rekordním čase studentům k dispozici, vychází jako m-kniha (multimediální-zcela interaktivní kniha) po pěti lekcích. V tuto chvíli je všech 19 lekcí připraveno k postupnému vydání. Pro konzervativnější uživatele vyjde následně ve zrychleném režimu i klasická tištěná kniha. Chtěli bychom zmínit, že m-kniha je zájemcům k dispozici zdarma. Celou naši iniciativu chápeme také jako charitu a pracujeme bez nároku na honorář. O naší učebnici se dozvěděla paní rektorka a pozvala nás na krátké setkání. Z knihy byla velmi nadšená a ocenila zejména pracovní nasazení, tempo a mezifakultní a mezioborovou spolupráci."


Informační letákyTisková zpráva k události


Rozhovor s autory v časopisu Forum

Článek pod titulkem Mezifakultní tvorba knih. V rekordním čase a s bonusy.

15. červen 2022


https://www.ukforum.czSdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor