16. května 2022

Cena Margaret M. Bertrand 2022Studenti posledního ročníku 3. LF UK Barbara Voštová, Patrik Dulačka a Anna-Marie Kubištová (zleva) byli nominováni na cenu Margaret Bertrand. Cena se na naší fakultě uděluje od r. 1992 excelentním studujícím. Akademický senát vybral v úterý 10.5. v tajném hlasování Barbaru Voštovou, které bude cena předána na promoci  13. července spolu s diplomem v Karolinu.


Všem nominovaným gratulujeme a výherkyni patří náš potlesk!Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor