14. dubna 2022

13. března 2022 proběhl historicky první PhD den na 3. LF UKS cílem usnadnit prvotní kontakty mezi PhD kandidáty a PhD školiteli, zvýšit informovanost PhD kandidátů o školitelích a jejich tématech, zvýšit povědomí PhD kandidátů o možnosti postgraduálního studia na 3. LF UK, ale i zefektivnit výběr dostupných PhD studentů, byl pod záštitou proděkanů Doc. Františka Dušky a Prof. Romany Šlamberové zorganizován 1. PhD den. Akce se zúčastnilo 25 PhD školitelů, kteří v rámci svého medailonku popsali své profesionální i školitelské zkušenosti a specifikovali i vědecká témata, na kterých se budou PhD studenti podílet. K přihlášení PhD kandidátu sloužil online formulář připravený IT oddělením, ve kterém kandidáti popsali své dosavadní vzdělání a klinické resp. laboratorní zkušenosti a zároveň indikovali až 3 školitele, se kterými mají zájem se setkat. Po propagaci akce na tuzemských i mezinárodních webových portálech (NatureCareer) se přihlásilo celkem 43 uchazečů ze 23 zemí. Jednotlivé aplikace byly zhodnoceny organizátory a nabídnuty školitelům. Největší zájem kandidátů byl o témata spojená s výzkumem rakoviny a dále kardiovaskulárními onemocněními. Na základě reakce školitelů a posouzení ze strany organizátorů bylo k PhD dnu pozváno 22 kandidátů, přičemž reálně se zúčastnilo 18 kandidátů. Ti si připravili krátkou prezentaci, která měla ukázat, čím vynikají a proč si vybrali studium na 3. LF UK. Kvalita kandidátů byla vesměs velmi dobrá, v několika případech vynikající. Z nich pak následně pan děkan vybere kandidáta pro Cenu děkana (1 milion Kč rozložený do 3 let). Velkým přínosem byla i příležitosti samotných PhD kandidátů porovnat své kvality mezi sebou, v mezinárodním měřítku. Přes určité technické porodní bolesti této nové aktivity získal PhD den pozitivní zpětnou vazbu od zúčastněných školitelů, ale hlavně několik PhD školitelů získalo kvalitní PhD kandidáty, kteří by se jinak o možnosti studovat na 3. LF pravděpodobně nedozvěděli. Proto lze předpokládat, že PhD den by se mohl stát novou tradicí.


Závěrem chceme poděkovat všem školitelům i PhD kandidátům za účast, panu děkanovi za možnost udělení atraktivní ceny pro nejlepšího PhD kandidáta, oběma proděkanům za pomoc při hodnocení PhD kandidátů a pracovníkům IT oddělení.


Organizátoři PhD dne Lenka Rossmeislová a Petr Heneberg.
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor