4. října 2021

Zlatá promoce 3. LF absolventů z roku 1970/1971

¨

Před půl stoletím tu stáli ve Velké aule. Psal se rok 1970 a 1971 a politická situace nebyla úplně přehledná. Dnes zde sedí opět, někteří zůstali v Československu, jiní sem dnes přijeli ze zahraničí jen při příležitosti této Zlaté promoce. Některým již skráně zešedivěly, všichni si ale na tu původní promoci velmi dobře pamatují. Lékařská fakulta hygienická je tehdy kvalitně připravila na úspěšný život lékaře. Zlatá promoce není jenom vzpomínání, ale zaznívají na ní i proslovy. Kromě spectabilis děkana prof. Widimského a její magnificence prorektorky prof. Wildové hovořil i absolvent MUDr. Frič a na svá studentská léta zavzpomínal ve verších. Ani dnes nechybělo hudební vystoupení, o které se postarala harfistka a zpěvačka v jedné osobě z Konzervatoře Jana Deyla, ani přípitek děkana s absolventy ve sklepení Karolina.


Milé kolegyně a kolegové, DĚKUJEME VÁM za 50 let vaší práce a za důstojnou reprezentaci naší alma mater.


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor