• Významné události fakulty

Významné události fakulty

The 4EU+ Summer School of Clinical Acid-Base and Homeostasis

Druhý ročník tohoto kurzu pořádala 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v rámci Aliance univerzit 4EU+. Uskutečnil se ve dnech 13. - 16. září ve vzdělávacím centru Didaktikon v Praze. Na akci vystoupilo 13 významných přednášejících pocházejících z 10 různých výzkumných institucí ze 7 evropských zemí.

19. září 2023


RVVI navrhla na národní cenu vlády za rok 2023 kardioložku Zuzanu Moťovskou

V pátek 1. září 2023 se uskutečnilo v prostorách Strakovy akademie pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. V prvním zářijovém týdnu členové RVVI tradičně rozhodují o návrhu laureáta či laureátky na udělení Národní ceny vlády Česká hlava. Rada navrhla vládě udělit toto nejvyšší vědecké ocenění za rok 2023 prof. MUDr. Zuzaně Moťovské, Ph.D., FESC, za její vynikající přínos na mezinárodní úrovni v oblasti kardiologie.

3. září 2023


Samuela nejvíce zaujalo mikroskopování

Naše fakulta pořádá zajímavou akci, pro kterou se ujal název „Dvojčata“. Je určena pro studentky a studenty posledních a předposledních ročníků gymnázií a umožňuje středoškolákům strávit společně s jedním studentem 1. ročníku fakulty týden výuky v oboru Všeobecné lékařství. Zájemci se účastní veškeré teoretické výuky, tedy chodí na přednášky a semináře. Zájem o program je obrovský.

23. srpna 2023


Kardiolog MUDr. Jan Mizner získal 1. místo v soutěži "Cena Alberta Schweitzera za medicínu"

Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR ocenilo 22. června mladé české a slovenské vědce v různých oborech za jejich úspěchy. MUDr. Jan Mizner, kardiolog z Kardiocentra FNKV a postgraduální student naší fakulty, získal 1. místo v soutěži "Cena Alberta Schweitzera za medicínu" za výzkum v oblasti "Kardiomyopatie indukovaná kardiostimulačními přístroji".

30. července 2023


Doktorka Svobodová získala stříbrnou pamětní medaili UK

Přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK PhDr. Hanka Svobodová získala na pravidelném zasedání Vědecké rady UK 25. 5. 2023 stříbrnou medaili za významnou práci v oboru ošetřovatelství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

25. června 2023


Jmenování nových profesorek a profesorů prezidentem republiky ČR Petrem Pavlem

Prezident republiky Petr Pavel předal 21. června ve Velké aule Karolina jmenovací dekrety 87 přítomným profesorkám a profesorům. Jsou mezi nimi i dva akademici z 3. LF UK.

22. června 2023
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor