Doc. František Duška získal Čestné uznání ministra zdravotnictví

Přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. LF a FNKV a proděkan naší fakulty doc. František Duška získal Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 za projekt „Funkční elektrickou stimulací asistovaná bicyklová ergometrie u kriticky nemocných: vztah mezi fyziologií svalu a dlouhodobým funkčním výsledkem léčby“. Cenu převzal z rukou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka v úterý 7. června 2022 v aule Tyršova domu v Praze.

21. června 2022


Jak zajistit kvalitní život v těžké nemoci? První mezinárodní konference neonkologické paliativní péče v ČR

V úterý 21. 6. proběhne na půdě 3. lékařské fakulty UK první konference neonkologické paliativní péče. Setkání se bude konat pod záštitou České společnosti paliativní medicíny a finančně podpořeno Nadačním fondem ABAKUS.

21. června 2022


Výherci Syllabovy křídy za rok 2020/2021

Syllabova křída je studentská anketa o nejoblíbenějšího pedagoga, jejíž výherci byli oceněni během Reprezentačního plesu 3. lékařské fakulty dnes 30.4.2022. Všem oceněným gratulujeme!

7. června 2022


Лікуємо чеською. Léčíme česky: učebnice zdravotnické češtiny pro ukrajinské mluvčí

"Přesně tři měsíce od počátku války na Ukrajině vydává nakladatelství Karolinum učebnici zdravotnické češtiny nazvanou " Лікуємо чеською. Léčíme česky" s podtitulem "Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky." Po napadení Ukrajiny jsme začali přemýšlet, jakým způsobem efektivně pomoci ženám prchajícím k nám z Ukrajiny před válkou, a rozhodli jsme se pomoci tím, čím se profesně zabýváme, tedy výukou češtiny pro cizince a výukou ošetřovatelství.

3. června 2022


Vinohradská trojka je zpět

Vinohradská trojka se letos po 3 letech konečně uskutečnila. Běhu se zúčastnilo 215 studentů a zaměstnanců 3. LFUK, ale i přespolních. V hojném počtu přišlo na start i celé studijní oddělení, za což klobouk dolů. Pohár za nejlepší kliniku letos vyhrála kardiologie a připravila tak o post obhájce titulu ortopedii. Kromě hlavního závodu se uskutečnil i závod pro nejmenší, kteří se pak v dětském koutku mohli zúčastnit soutěží a pomazlit se s pejsky z organizace Tam, kde zvířata pomáhají.

31. května 2022


SVK 2022 zná svoje vítěze

Dne 24.5 jsme byli svědky letošní studentské vědecké konference. Doufáme, že jste si ji všichni moc užili, protože my rozhodně ano! Byl to skvělý den kdy jsme se mohli společně na chvíli zastavit a poslechnout si spoustu zajímavých přednášek na nejrůznější témata. Také jsme mohli slyšet přednášky našich čestných hostů.

31. května 2022


Z Trojky na Petřín 2022

Ve středu 11. 5. 2022 v rámci Rektorského sportovního dne 2022 se uskutečnil první ročník pochodu Z Trojky na Petřín. V horkém počasí 3 skupiny studentů absolvovaly 15 km dlouhou trasu, která vedla částečně městskou zástavbou, ale především městskými parky.

25. května 2022


Multisport i na 3. LF UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informovala, že se 3. LF UK právě připojila k benefitnímu programu MULTISPORT. Program je určen pro zaměstnance, kteří mají úvazek u 3. LF UK alespoň 0.5 (POZOR! Nesmí jít o „složené“ úvazky, ani o DDP a DPČ). Všichni milovníci sportu, prosím, věnujte pozornost návodu pro připojení se k programu. Prof. MUDr. Hana Malíková, PhD.

16. května 2022


Cena Margaret M. Bertrand 2022

Studenti posledního ročníku 3. LF UK Barbara Voštová, Patrik Dulačka a Anna-Marie Kubištová (zleva) byli nominováni na cenu Margaret Bertrand. Cena se na naší fakultě uděluje od r. 1992 excelentním studujícím. Akademický senát vybral v úterý 10.5. v tajném hlasování Barbaru Voštovou, které bude cena předána na promoci  13. července spolu s diplomem v Karolinu.

16. května 2022


Promoce dětské univerzity na 3. LF UK

Ve středu 11. 5. se 31 žáků 5. – 9. tříd základních škol/víceletých gymnázií zúčastnilo slavnostního zakončení „studia“ Dětské univerzity na naší fakultě. Studenti z Prahy a Středočeského kraje absolvovali v letním semestru akademického roku 2021-2022 přednášky ze sedmi oborů medicíny: anatomie, fyziologie, histologie, chemie, první pomoc, ošetřovatelství a lékařská etika.

16. května 2022
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor