3. LF UK je bohatší o tři profesory

3. LF UK je bohatší o tři profesory. Jsou jimi prof. Hana Malíková pro obor radiologie a zobrazovací metody, prof. Pavel Osmančík pro obor kardiologie a prof. Jiří Skála-Rosenbaum pro obor ortopedie. V sobotu 5. června si spolu s ostatními profesory převzali na slavnostním ceremoniálu v Karolinu jmenovací dekret z rukou Roberta Plagy, ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Srdečně blahopřejeme!

15. června 2021


Lucie Škardová - laureátka ceny prof. K. Weignera

Lucie Škardová studovala na 3. LF UK bakalářský obor Všeobecná sestra a na něj navázala magisterským oborem Intenzivní péče. Rektor UK jí 7.4. udělil Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů.

10. května 2021


Jaká je praktická stáž ERASMUS+ ve Vaduzu

Studentka 6. roč. Klára Konířová je na dvouměsíční praktické stáži Erasmus+ ve Vaduzu. A jaké jsou její postřehy?

10. května 2021


Nová venkovní posluchárna na 3. LF

Podařilo se zajistit pronájem „venkovní posluchárny“, kterou máme zapůjčenou do konce října za mimořádně výhodných podmínek díky tomu, že majitel ocenil práci studentů při pandemii covid-19.

28. dubna 2021
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor