• Významné události fakulty

Významné události fakulty

Snídaně s rektorkou UK

V pondělí 3.6.2024 proběhla na naší fakultě snídaně s rektorkou UK Prof. M. Králíčkovou. Stejně jako v minulém roce posnídala s 10 studenty. A jaká témata se probírala?

10. června 2024


Pochod Z Trojky na Petřín k oslavě Mezinárodní ho dne sester

Dne 14. 5. 2024 se konal Rektorský den Univerzity Karlovy, do kterého se zapojila i naše fakulta. Tento rok jsme pořádali již třetí ročník pochodu Z Trojky na Petřín, tzn. od 3. lékařské fakulty s cílem v zahradách Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

23. května 2024


Interaktivní výuka oftalmologie na 3. LF UK

Výuka oftalmologie je atraktivní všude, ale na naší fakultě se již tradičně těší velkému zájmu. Kromě povinných praktik v 5. ročníku studia medicíny si tu kolegové zlepšují zručnost i v dobrovolných workshopech. Nezúčastněného možná překvapí pracoviště s mikroskopy na stolech, v jejichž okulárech uvidí vlastní oko.

6. května 2024


Fakultní Thomayerova nemocnice – významná součást výuky studentů 3. LF UK

V pondělí 29. dubna se uskutečnilo společné jednání děkana 3. LF UK prof. Petra Widimského s ředitelem FTN doc. Zdeňkem Benešem a přednosty sedmi fakultních pracovišť ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Jedna z těchto klinik (Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3.LF UK a FTN, přednosta doc. Tomáš Pešl) se podílí na výuce studentů 3. lékařské fakulty již velmi dlouho. Ostatních 6 fakultních pracovišť ve FTN vzniklo v posledních 5 letech přeměnou dosavadních nemocničních oddělení na 5 klinik a 1 ústav.

3. května 2024


Velký úspěch týmů 3. LF UK v soutěži Medik roku

S potěšením sdílíme aktuální informaci: V soutěži Medik roku se v tvrdé konkurenci umístily dva naše týmy na medailových pozicích: stříbrná medaile patří týmu Martin Bokůvka (kapitán), Tereza Hmurová, Adéla Černá, Martin Batelka a Šárka Knížková, bronzovou medaili vybojoval tým ve složení Jáchym Drašar (kapitán), Vít Hudec, Gabriel Baláž, Jaroslava Binderová, Ivona Kostinková. Ve středu 24.4.2024 proběhlo na fakultě oficiální poděkování vedení fakulty studentům za reprezentaci.

29. dubna 2024


MUDr. David Lauer jako první český lékař úspěšně zakončil roční postgraduální studijní program „Clinical Science Scholars Program“

MUDr. David Lauer (29), postgraduální student 3. LF UK, se klinicky a vědecky zabývá intervenční neuroradiologií, konkrétně endovaskulárními výkony pro ischemické cévní mozkové příhody. V březnu tohoto roku jako první český lékař úspěšně zakončil roční postgraduální hybridní prezenčně-distanční studijní program „Clinical Science Scholars Program“, který vznikl ve spolupráci Harvard Medical School a Semmelweis University v Budapešti a cílil výhradě na klinické vědce z Evropy.

19. dubna 2024


Předání významných cen našim studentkám z rukou rektorky UK prof. Králíčkové

V úterý 16.4.2024 předala rektorka UK prof. Králíčková ve Vlasteneckém sále Karolina třem našim studentkám a absolventkám významné ceny:Bolzanovu cenu MUDr. MgA. Pavle Tiché, Ph.D. a Cenu prof. Weignera MUDr. Veronice Victorii Matraszek a Bc. Valentýně Solařové. Všem gratulujeme k úspěchu a přejeme mnoho dalších!

18. dubna 2024


Zlatá promoce absolventů z roku 1974

Před 50 lety tu stáli ve Velké aule, absolventi 2. LF a 3. LF UK. Psal se rok 1974. Dnes zde sedí opět, někteří zůstali v Československu, jiní sem dnes přijeli ze zahraničí jen při příležitosti této Zlaté promoce. Některým již skráně zešedivěly, všichni si ale na tuto událost před 50 lety velmi dobře pamatují. Lékařské fakulty je tehdy kvalitně připravily na úspěšný život lékaře.

16. dubna 2024


Doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. obdržel slavnostní kytici k významnému životnímu jubileu

Doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. obdržel 4.4. na zasedání Vědecké rady 3. LF stříbrnou medaili za celoživotní dílo v oboru radiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

9. dubna 2024


Blended Intensive Programu v belgickém Ghentu

Studentky fyzioterapie nám napsaly: "V březnu jsme se zúčastnily Blended Intensive Programu (BIP) v belgickém univerzitním městě Ghent se zaměřením na mezioborovou spolupráci v pediatrické rehabilitaci. Během dvoutýdenní stáže jsme v mezinárodních skupinách pracovaly s pediatrickými pacienty a v rámci multidisciplinárního týmu jsme pro ně vytvářely rehabilitační plán.

8. dubna 2024
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor