Neurochirurg a pedagog 3. LF UK Prof. P. Haninec, CSc. obdržel stříbrnou medaili UK

Ve čtvrtek 23. března proběhlo tradiční zasedání Vědecké rady UK, na kterém byly oceněny tři významné osobnosti, jejichž profesní život je spojen s univerzitou. Pamětní medaile a diplomy předala rektorka UK Milena Králíčková.

29. března 2023


Ženy, které inspirují, přišly oslavit Mezinárodní den žen

Ženy, které inspirují, přišly oslavit Mezinárodní den žen 2023 trochu jinak než je obvyklé. 3. lékařská fakulta UK uspořádala stejnojmennoukonferenci. Šlo o první akci zaměřenou na rovné příležitosti a genderovouproblematiku ve vědě a medicíně na půdě této fakulty. Velmi profesionálně byla připravena PR. Velmi profesionálně byla připravena PR. Novinky.cz upoutaly na online stream z konference. Celý den na akcitaké upoutávala CNN Prima News, i další media zajistila pokrytí.

14. března 2023


Prezentace architektonické soutěže na novou budovu B

Syllabova posluchárna se ve čtvrtek 16.2. v 11 hod. rychle zaplnila. Prezentace architektonické soutěže na novou budovu B naší fakulty sem přilákala řadu studentů i akademických pracovníků. Pan děkan Prof. Widimský na úvod zmínil, proč nové výukové centrum potřebujeme, proděkan pro rozvoj fakulty doc. Trnka a architekt Vodák popsali průběh architektonické soutěže.

20. února 2023


Již druhý americký patent získal tým vědců z 3. LF UK a 3 dalších institucí

Již druhý americký patent získal tým vědců z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK), Ústavu přístrojové techniky Akademie věd CŘ (ÚPT AV ČR) a firmy Cardion s.r.o. Vyvinuli novou technologii pro zařízení, běžně známé pod zkratkou EKG. Vysokofrekvenční elektrokardiogram (UHF-ECG) přináší lékařům i pacientům přesnější diagnostiku. Snížením počtu nevhodně zvolených léčebných postupů pak slibuje úspory výdajů v rámci celého zdravotnického systému.

7. února 2023


Partičky budoucích nutričních terapeutů z TROJKY si všímá časopis UK Forum

Také máte pocit, že s odborníky na výživu se takříkajíc roztrhl pytel? A že nabídka „všespasitelných“ jídelníčků slibujících zásadní změnu života (a kil) na vás z monitorů vyskakují skoro s každým kliknutím? Hlásat: „Jsem odborník na stravování,“ by přitom měl pouze absolvent oboru nutriční terapie. Kupříkladu třeba právě ten ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

30. ledna 2023


Tři ze čtyř oceněných pamětní medailí na vědecké radě UK jsou z 3. LF

Jak je již dobrou tradicí, i na prvním zasedání Vědecké rady UK v novém roce byli pamětní medailí oceněni čtyři významní vědci, kteří svoji profesní kariéru spojili s Univerzitou Karlovou. Ocenění předala rektorka Milena Králíčková.

27. ledna 2023


Juniorská univerzita pokračuje

V zimním semestru akademického roku 2022/2023 připravila 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy již šestý ročník Juniorské univerzity pro studenty 1. až 4. ročníků gymnázií (posledních čtyř ročníků víceletých gymnázií).

Studentky a studenti, kteří uvažují o studiu medicíny, měli opět možnost seznámit se s výukou biochemie, biologie, histologie, anatomie, medicínské etiky, ale také s výukou psychiatrie, radiologie či farmakologie.

23. ledna 2023


Výsledky soutěže na výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

JE TO TADY…Známe vítěze architektonické soutěže na nové výukové centrum v univerzitní části Vinohradského zdravotnického areálu v Praze. Stal se jím tým ateliéru Ehl & Koumar Architekti, který zvítězil v konkurenci 34 soutěžních návrhů. V porotě zasedli jak zástupci lékařské fakulty, tak odborníci na architektonické a technické řešení.

18. ledna 2023


Kateřina Grygarová oceněna cenou Josefa Hlávky

Oceněnou laureátkou z 3. LF UK byla studentka 6. ročníku Kateřina Grygarová. Kateřinu není třeba složitě představovat. Angažovala se v řadě mimoškolních aktivit, byla aktivní ve studentských spolcích TRIMED a IFMSA, organizovala Orientační den, úvodní soustředění v Dobronicích, Den otevřených dveří, Reprezentační ples 3. LF a podílela se na uspořádání Studentské vědecké konference.

2. ledna 2023
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor