• Významné události fakulty

Významné události fakulty

Studentka Natálie Olivová vyhrála halové mistrovství republiky v pětiboji

Natálie Olivová, studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství 3. LF a jedna ze špičkových sportovkyň vyhrála 10.2.2024 halové mistrovství republiky v pětiboji v kategorii žen. V mladších kategoriích má už vítězství více, ale letos poprvé vyhrála i v dospělých.

21. února 2024


Šumavský doktor

Devět studentů 5. ročníku se zúčastnilo výběrové dvoutýdenní stáže Šumavský doktor pořádanou MUDr. Rudolfem Balounem pod záštitou KPL. Cílem tohoto jedinečného projektu je seznámit studenty s prací praktického lékaře v oblasti šumavského česko-německého pohraničí, naučit je praktickým dovednostem a navázat bližší vztahy k regionu.

19. února 2024


Absolventka 3.LF UK Barbora Měchurová ve 30 pod 30 časopisu Forbes

V minulém roce byl ve Forbesu Vasil Kostin, letos další absolventka 3. LF MUDr. Barbora Mechúrová. Umístila se v prestižním žebříčku časopisu Forbes 30 pod 30. Kromě toho, že na Klinice psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ vyučuje budoucí lékaře, založila neziskovku MedicRise. jejímž prostřednictvím se zasazuje o nejlepší možný přístup k pacientům, který je významnou součástí lékařské profese.

15. února 2024


Mezinárodní konference „Vzdělávání v medicíně“

Mezinárodní konference „Vzdělávání v medicíně“, která se uskutečnila 23.1.2024 v Syllabově posluchárně 3. LF UK, si vzala za cíl vytvořit platformu pro setkávání a vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti zdravotnického vzdělávání. Konferenci svým vystoupením o reformě curricula zahájil prof. Harm Peters z berlínské Charité, člen Německé asociace pro lékařské vzdělávání, prezident Asociace evropských lékařských fakult a ředitel Centra Dietera Scheffnera pro lékařské vzdělávání.

7. února 2024


Pochlubili jsme se špičkovou fakultou

V pátek 5.1. odpoledne se na fakultě otevřely dveře všem zájemcům o bakalářské a magisterské studium v českém i anglickém jazyce. A opět přišly stovky uchazečů, které zajímalo, jak vypadá studium na Trojce, co udělat pro úspěšné přijetí a co všechno najdou v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

8. ledna 2024


Čtyři nové profesorské tituly pro osobnosti 3. lékařské fakulty

Prezident republiky Petr Pavel na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol podepsal dne 27. listopadu 2023 jmenovací dekrety nových profesorek a profesorů vysokých škol. A o patnáct dnů později, 12. prosince 2023 jim je spolu s ministrem Mikulášem Bekem ve Velké aule Karolina osobně předal. Ze 72 jmenovaných profesorek a profesorů si profesorský dekret převzaly 4 osobnosti z 3. lékařské fakulty UK

15. prosince 2023


Vědecká rada UK udělila stříbrnou medaili prof. Janu Bultasovi

Medaili obdržel za významné celoživotní dílo v oborech vnitřní nemoci a klinická farmakologie, dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost. Profesor Bultas se zabývá především kardiovaskulární farmakoterapií, řeší experimentální výzkum endoteliální dysfunkce a mechanismu vzniku hypertrofie levé komory u metabolických onemocnění. Velkou část svého vědeckého bádání rovněž zasvětil možnostem léčby nemocných s Fabryho chorobou (porucha štěpení složitých tuků hluboko v buněčných strukturách).

8. prosince 2023


Významné ocenění kardiologického základního výzkumu

Čerstvá absolventka doktorského studia Mgr. Ivana Fišerová, Ph.D. z Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF získala 1. místo v soutěži Young Investigator Award, která se konala v rámci vědecké konference Czech Cardiovascular Research and Innovation days v Praze (20.-21.11.2023).

5. prosince 2023


MUDr. P. Tichá získává Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající absolventku doktorského studijního programu

V pondělí 20.11. byla v budově Lichtenštejnského paláce MUDr. MgA. Pavle Tiché, Ph.D. udělena Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající absolventku doktorského studijního programu. Cenu převzala z rukou pana ministra Mikuláše Beka.

1. prosince 2023


Slavnostní shromáždění k 70. výročí vzniku 3. LF UK spojené se Zlatou promocí absolventů z roku 1973

Ve čtvrtek 23.11. se nás v Karolinu sešlo přes 300, studentů, akademiků, zlatých promujících, absolventů a přátel naší fakulty. Probíhalo zde slavnostní shromáždění k 70. výročí vzniku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy spojené se Zlatou promocí absolventů z roku 1973.

29. listopadu 2023
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor