• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabízená témata

24. ledna 2020

Název tématu:

Charakterizace metabolických vlastností tukové tkáně při prostém hladovění, v reakci na ketogenní dietu a za stavu nádorové kachexie

Školitel:

Mgr.Lenka Rossmeislová, Ph.D (vedoucí laboratoře Fyziologie a patofyziologie tukové tkáně)

Ing. Michaela Šiklová, PhD (zástupce vedoucí laboratoře)

Ústav/klinika:

Ústav patofyziologie 3.LF UK

Kontakty:

tel: 267 102 211,

email: ,

Anotace:

Nadměrná akumulace tukové tkáně ale i její abnormální katabolismus vyvolaný nádorovým onemocněním je spojen s rozvojem řady metabolických onemocnění, resp. může být příčinou smrti. Oba stavy vyvolávají metabolickou dysfunkci tukové tkáně, v případě obezity zejména potlačení de novo lipogeneze, u nádorové kachexie pak deregulaci lipolýzy. Fyziologická i patofyziologická regulace těchto dvou základních metabolických procesů v tukové tkáni však zůstává u člověka jen částečně objasněna. PhD projekt je proto zaměřen na studium těchto procesů na modelu prostého hladovění, izokalorické ketogenní diety a tumorové kachexie.


Cíly PhD práce budou:

  1. charakterizace regulace de novo lipogeneze (DNL) v tukové tkáni s ohledem na metabolické dráhy asociované s inzulínovou senzitivitou.

  2. identifikace klíčových změn metabolismu hostitele indukované nádorem pankreatu a spojené s rozvojem nádorové kachexií jak na úrovni celého těla tak tukové tkáně.


Pro dosažení cílů budou využívány pokročilé fyziologické a molekulárně analytické přístupy s rozsáhlou ex vivo analýzou podkožní i viscerální tukové tkáně.


Možnost PhD studia v oborové radě Molekulární biologie, genetika a virologie, Fyziologie a patofyziologie člověka a Preventivní lékařství

Požadavek na studenta:

Očekáván je entuziasmus, komunikativnost a aktivní přístup k řešení tématu. Hledáme silně motivované jedince, pro které je věda více posláním než zaměstnáním. Práce vhodná jak pro absolventy přírodovědných oborů, tak absolventy medicíny, zejména pro PhD studium, ale i pro pozici pracovníka ve vědě a výzkumu. Kandidát musí mít před zahájením PhD studia ukončené VŠ vzdělání biologického, biochemického nebo lékařského typu (titul Mgr., Ing, resp. MUDr). Znalost francouzského jazyka vítána (není podmínkou) z důvodu dlouhodobé spolupráce s Francouzskou laboratoří a možností vycestování v rámci řešení cílů studie.

Nabízíme:

Práci v mladém kolektivu, v laboratoři dlouhodobě se zabývající tukovou tkání, která má přímou návaznost na klinické pracoviště Oddělení klinické fyziologie 3. LF UK a FNKV. Navýšení stipendia z grantových prostředků, popř. částečný či celý úvazek pro pracovníka VaV.Inzerát ke stažení

Sdílet na:  


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor