• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabídka témat dizertačních prací

30. března 2017

Název tématu:

Vliv nervové aktivity sítnice na patogenezi experimentální

autoimunitní uveoretinitidy

Školitel:

PharmDr. Andrea Štofková, Ph.D.

Ústav/klinika:

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Kontakty:

, 224 902 718

Anotace:

Předmětem studie bude výzkum vlivu nervových signálů v sítnici na permeabilitu hematoretinální bariéry a infiltraci patogenních CD4+ T buněk v průběhu rozvoje experimentální autoimunitní uveoretinitidy u myší. Nervová aktivita sítnice bude modulována světlem o různé světelné intenzitě a vlnové délce. Analýzy se budou soustřeďovat na identifikaci nervových okruhů a úlohu neurotransmiterů vedoucích k indukci prozánětlivého fenotypu endotelových a periendotelových buněk hematoretinální bariéry.

Požadavek na studenta:

Absolvent/ka magisterského studia přírodovědných oborů, farmacie, všeobecného nebo veterinárního lékařství.


Sdílet na:  


Archiv


print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor