• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

PhD den 3. LF UK

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spustila možnost přihlašovat se na volné PhD projekty v rámci 1. PhD dne 3. LF UK, který je organizován pod záštitou proděkanů 3. LF UK, prof. Šlamberové a doc. Dušky.


Přihlaste se právě teď pomocí on-line formuláře, pomocí kterého nám poskytnete data jak o sobě, tak i o svých preferencích. K dispozici jsou medailonky školitelů, kteří aktuálně nabízí volné pozice. PhD den též přináší velmi zajímavou možnost získat Cenu děkana, ve výši 1 milion Kč, která bude vyplacena formou stipendia vybranému kandidátovi (finanční částka bude rozložena do tří let).


Více ZDE


Další nabídka témat dizeratčních prací

29. března 2017

Název tématu:

Behaviorální a neuroendokrinní důsledky perinatálního stresu u laboratorního potkana

Školitel:

MUDr. Klára Bernášková, CSc.

Ústav/klinika:

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Kontakty:

Anotace:

Perinatální stres je pro vyvíjející se mozek hrozbou. Výzkumy ukazují roli stresem vyvolané poruchy signalizace oxytocinem (OXT) v limbickém systému, zatímco o vlivu vasopresinu (AVP) se ví méně. V této práci budeme sledovat vliv dvou perinatálních stresorů 1) mateřské separace a 2) aplikace fyziologického roztoku s.c. březím samicím potkanů ​​na sociální chování, rovnováhu OXT/AVP v mozku a signalizaci těchto peptidů do amygdaly.

Požadavek na studenta:

Student/ka po ukončení magisterského studia


Sdílet na:  


Archiv


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor