• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabídka témat dizertačních prací

28. února 2017

Název tématu:

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Školitel:

Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.

Ústav/klinika:

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Kontakty:

email:

Anotace:

Výzkum neuropatické bolesti se neobejde bez animálních modelů. Nejčastěji používanou metodou měření bolesti je určení evokované hyperalgezie/alodynie. Stále však není jasné, jak měřit spontánní bolest a jaké parametry ovlivňují používané metody. Téma studia se tedy bude zabývat možnostmi vyšetření a potlačení neuropatických bolestí u laboratorních zvířat. V rámci studia student získá dovednosti s manipulací s laboratorními zvířaty, chirurgickou technikou a použitím behaviorálních metod.


Požadavek na studenta:

X


Sdílet na:  


Archiv


print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor