• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

PhD den 3. LF UK

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spustila možnost přihlašovat se na volné PhD projekty v rámci 1. PhD dne 3. LF UK, který je organizován pod záštitou proděkanů 3. LF UK, prof. Šlamberové a doc. Dušky.


Přihlaste se právě teď pomocí on-line formuláře, pomocí kterého nám poskytnete data jak o sobě, tak i o svých preferencích. K dispozici jsou medailonky školitelů, kteří aktuálně nabízí volné pozice. PhD den též přináší velmi zajímavou možnost získat Cenu děkana, ve výši 1 milion Kč, která bude vyplacena formou stipendia vybranému kandidátovi (finanční částka bude rozložena do tří let).


Více ZDE


Další nabídka témat dizeratčních prací

28. února 2017

Název tématu:

Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory

Školitel:

Mgr. Radka Václavíková Ph.D.

Ústav/klinika:

Státní zdravotní ústav/Odd. Toxikogenomiky, CTZB

Kontakty:

tel: 267 082 709, email:

Anotace:

Cílem doktorského programu bude studium významu molekulárních biomarkerů prognózy nádorového bujení a účinnosti protinádorových léčiv za použití moderních metod farmakogenomické analýzy. Studium bude zahrnovat sledování expresních profilů kandidátních biomarkerů, studium jejich genetické variability a regulace genové exprese přímo ve vzorcích krve a nádorové tkáně pacientů se solidními nádory, jakož i sledování významu potenciálních biomarkerů v in silico a experimentálních in vitro i in vivo modelech.


Požadavek na studenta:

Postgraduální student přírodovědecké nebo lékařské fakulty


Sdílet na:  


Archiv


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor