• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

PhD den 3. LF UK

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spustila možnost přihlašovat se na volné PhD projekty v rámci 1. PhD dne 3. LF UK, který je organizován pod záštitou proděkanů 3. LF UK, prof. Šlamberové a doc. Dušky.


Přihlaste se právě teď pomocí on-line formuláře, pomocí kterého nám poskytnete data jak o sobě, tak i o svých preferencích. K dispozici jsou medailonky školitelů, kteří aktuálně nabízí volné pozice. PhD den též přináší velmi zajímavou možnost získat Cenu děkana, ve výši 1 milion Kč, která bude vyplacena formou stipendia vybranému kandidátovi (finanční částka bude rozložena do tří let).


Více ZDE


Další nabídka témat dizeratčních prací

13. února 2017

Název tématu:

Epigenetické faktory ovlivňující neurogenezi u laboratorního potkana

Školitel:

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Ústav/klinika:

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Kontakty:

tel: 224 902 713, email:

Anotace:

Drogová závislost matky představuje závažné a dlouhodobé zdravotní i sociální riziko pro další vývoj dítěte. Jednou z drog, nejčastěji zneužívaných závislými těhotnými ženami, je metamfetamin (MA). S použitím animálního modelu naše předchozí studie ukázaly, že MA expozice ovlivňuje dlouhodobě potomky drogově závislých potkaních samic a že nejkritičtějším obdobím pro vliv MA je časně postnatální období (první 2 týdny života), které odpovídá 3. trimestru u člověka. Negativní dopad expozice MA v tomto období může být následně pozitivně i negativně modulován řadou epigenetických faktorů. Jedním z nejvýznamnějších je prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá a dospívá. Přestože adolescence je jednou z nejkritičtějších vývojových fází pro formování jedince, vliv kvality životních podmínek v tomto období je studován jen výjimečně. Cílem naší animální studie bude sledování vlivu kvality prostředí, které jedince v průběhu dospívání obklopuje, na behaviorální a kognitivní důsledky časné MA expozice a na detekci vybraných molekulárních a celulárních mechanismů, spojených s těmito změnami. Studie bude probíhat ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AVČR.

Požadavek na studenta:

Student/ka max. do 3 let po ukončení magisterského studia


Sdílet na:  


Archiv


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor