• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabídka témat dizertačních prací

31. ledna 2017

Název tématu:

Glukokináza jako příčina vzniku diabetu, familiární hyperglykémie a nádorových onemocnění

Školitel:

RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.

Ústav/klinika:

II. interní klinika

Kontakty:

; tel. 775 311 177

Anotace:

Projekt se zaměřuje na objasnění role mutací v genu kódujícím glukokinázu při vzniku a progresi monogenního diabetu, familiární hyperglykémie a nádorových onemocnění. Tento enzymologicky zaměřený doktorandský projekt by měl být v úzké součinnosti s ostatními členy laboratoře zaměřen na objasnění mechanismů, kterými jednotlivé mutace působí a na objasnění možností experimentální terapie jejich účinků, ať již pomocí farmakoterapeutik či terapií genovou.

Požadavek na studenta:

Téma lze do značné míry přizpůsobit zaměření předchozího vzdělání (všeobecné lékařství, farmacie, biochemie, molekulární biologie či genetika). Očekáván je entuziasmus a aktivní přístup k řešení tématu. Pracoviště je schopno zajistit navýšení běžných stipendií a uzavření částečného pracovního úvazku.


Sdílet na:  


Archiv


print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor