• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

PhD den 3. LF UK

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spustila možnost přihlašovat se na volné PhD projekty v rámci 1. PhD dne 3. LF UK, který je organizován pod záštitou proděkanů 3. LF UK, prof. Šlamberové a doc. Dušky.


Přihlaste se právě teď pomocí on-line formuláře, pomocí kterého nám poskytnete data jak o sobě, tak i o svých preferencích. K dispozici jsou medailonky školitelů, kteří aktuálně nabízí volné pozice. PhD den též přináší velmi zajímavou možnost získat Cenu děkana, ve výši 1 milion Kč, která bude vyplacena formou stipendia vybranému kandidátovi (finanční částka bude rozložena do tří let).


Více ZDE


Další nabídka témat dizeratčních prací

30. ledna 2017

Název tématu:

Intervence hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních příhod s využitím dietní intervence, nefarmakologické léčby a moderní farmakoterapie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Školitel:

MUDr. Filip Málek, Ph.D.

Ústav/klinika:

3. LF UK Praha, 1. interní klinika FNKV + Nemocnice Na Homolce, Praha

Kontakty:

, 257273286

Anotace:

Intervence hlavních rizikových faktorů KV příhod je vždy komplexní. Cílem práce je ověřit, zda využití moderních metod intervence KV rizika s využitím dietní intervence, moderní farmakoterapie arteriální hypertenze a dyslipidémie povede ke snížení úrovně rizika hodnocené pomocí dosažené úrovně krevního tlaku, koncentrace lipidů a lipoproteinů a změny hmotnosti u pacientů s vysokým a velmi vysokým rizikem KV příhod.

Požadavek na studenta:

Kombinovaná forma postgraduálního studia při zaměstnání


Sdílet na:  


Archiv


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor