• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

PhD den 3. LF UK

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spustila možnost přihlašovat se na volné PhD projekty v rámci 1. PhD dne 3. LF UK, který je organizován pod záštitou proděkanů 3. LF UK, prof. Šlamberové a doc. Dušky.


Přihlaste se právě teď pomocí on-line formuláře, pomocí kterého nám poskytnete data jak o sobě, tak i o svých preferencích. K dispozici jsou medailonky školitelů, kteří aktuálně nabízí volné pozice. PhD den též přináší velmi zajímavou možnost získat Cenu děkana, ve výši 1 milion Kč, která bude vyplacena formou stipendia vybranému kandidátovi (finanční částka bude rozložena do tří let).


Více ZDE


Další nabídka témat dizeratčních prací

26. ledna 2017

Název tématu:

Studium epigenetických modifikací


Školitel:

Doc. MUDr. Marie Černá, CSc.

Ústav/klinika:

Ústav lékařské genetiky

Kontakty:

, tel: 26710 2491, 26710 2434

Anotace:

Epigenetické jevy jsou změny v jaderném chromatinu, které modifikují genovou expresi, aniž by se změnila kódující sekvence DNA. Hlavní epigenetické mechanizmy zahrnují nejen metylaci DNA, ale i acetylaci a metylaci histonů. Modifikace se zejména týkají promotorových a regulačních oblastí. Epigenetický status organizmu se mění v důsledku procesu stárnutí či patologických poruch. U chorob manifestovaných ve vyšším věku se předpokládá významné zapojení epigenetických vlivů v jejich etiopatogenezi.

Požadavek na studenta:


Sdílet na:  


Archiv


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor