Prezentace ústavu

Ústav soudního lékařství ve Vinohradské nemocnici vznikl v roce 1952 při založení Lékařské fakulty hygienické UK, kdy roční počet pitev byl kolem 120 zemřelých. V současnosti se v ústavu provede mezi 650 – 700 pitev ročně a tím se úměrně zvýšil i počet vyšetření prováděných histologickou, toxikologickou a sérologickou laboratoří.


Věda a výuka

Ústav je klinickou bází 3. LF UK. Výuka soudního lékařství pro posluchače všeobecného lékařského studia a pro zahraniční studenty v anglickém jazyce probíhá v zimním i letním semestru 5. ročníku. Výuka soudního je přizpůsobena potřebám lékařské praxe, která vyžaduje vedle osvojení základních poznatků oboru (thanatologie, soudně lékařské traumatologie, forenzní klinické medicíny) i znalost základní zdravotnicko právní problematiky. Tato znalost je v moderním právním státě pro lékaře nezbytná nejen při vlastním výkonu zdravotní péče, ale i při činnosti požadované státními orgány.


Toxikologie

Byly zavedeny nejmodernější imunohistochemické metody. Toxikologická vyšetření jsou prováděna jak z důvodu diagnostických při podezření na otravu u osob hospitalizovaných ve FNKV (screening drog, alkohol v krvi, karbonylhemoglobin, methemoglobin), tak pro forenzní účely, kdy je prováděno kompletní vyšetření včetně tělesných orgánů. Výrazně stoupl počet vyšetření se zaměřením na zjištění návykových látek. Ústav provádí vyšetření na přítomnost alkoholu v krvi řidičů pro celou Prahu. Sérologická vyšetření (krev, sperma) slouží především k identifikaci biologických stp.Poslední změna: 29. březen 2019 14:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor