Prezentace kliniky

Hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (IHK 3. LF UK a FNKV) zajišťuje diagnostiku

a léčbu benigních a maligních hematologických onemocnění. Vědecky je IHK zaměřena na výzkum v oblasti Hodgkinova lymfomu (HL), nehodgkinských lymfomů (NHL), chronické lymfocytární leukémie (CLL), systémové mastocytózy (SM) a autoimunitních onemocnění. Interní hematologická klinika je součástí Centra onkologického výzkumu 3. LF UK.


Hematologická klinika se podílí na pregraduální výuce 3. LF UK ve všech šesti ročnících, těžiště výuky je v ročníku třetím v rámci předmětu Hematologie a onkologie. Postgraduální výuka probíhá v podobě postgraduálních kurzů na specifická témata, organizování tuzemských a mezinárodních konferencí a v podobě doktorského studia biomedicíny (Ph.D.).
Poslední změna: 11. srpen 2020 13:01 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor