Juniorská univerzita


Cyklus Juniorské univerzity je projekt, který byl zahájen v letním semestru 2017/2018 na 3. LF UK.


Cílem tohoto projektu je seznámit žáky středních škol s některými tématy vyučovanými na naší fakultě.

Zimní semestr 2021/2022

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí studentům 1. až 4. ročníků gymnázií (posledních čtyř ročníků víceletých gymnázií) v zimním semestru akademického roku 2021-2022 přednášky v rámci projektu Juniorská univerzita.


Účast v projektu je bezplatná.


Přihlašování


  • Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky na adrese

    http://juniorskauniverzita.lf3.cuni.cz

  • Spuštěno bude ve středu 15. 9. 2021 ve 14:00 hodin.

  • Přijato bude prvních 28 zájemců.

Poslední změna: 1. září 2021 15:23 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor