Pracovníci

Klinika pneumologie 3. LF UK a FNB

+ Popis oddělení

Na klinice probíhá pregraduální i postgraduální výuka. Klinika je výukovou základnou 3.LF UK a je sídlem subkatedry TRN IPVZ. Probíhá zde rovněž výuka středního zdravotního personálu. Klinika je největším centrem v ČR pro diagnostiku a léčbu bronchogenního karcinomu, v rámci specializovaných ambulancí se zaměřujeme na diagnostiku a léčbu pacientů s plicními obstrukcemi (astma bronchiale, chronickou obstrukční plicní nemocí), s intersticiálními plicními procesy včetně sarkoidózy, je zde Centrum diagnostiky a léčby obtížně léčitelného astmatu, Centrum pro léčbu závislosti na kouření, Národní centrum pro léčbu plicního karcinoidu.

Telefon: 420 26608 2671 (sekretariát p. Pavlína Svobodová), 420 26608 2080 (přednosta)
E-mail: pavlina.svobodova@bulovka.cz (sekretariát)
Adresa: Budínova 2, Praha (hlavní město), Praha 8, PSČ: 18081
Fax: 420 284840840

Přednosta

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. 420 26608 2080 norbert.pauk@bulovka.cz

Sekretářka

Pavlína Svobodová 420 26608 2671 pavlina.svobodova@lf3.cuni.cz

Asistent

MUDr. Michaela Cimrová 420 26608 2081 michaela.cimrova@lf3.cuni.cz
MUDr. Igor Jurikovič 420 26608 2085 igor.jurikovic@lf3.cuni.cz
MUDr. Daniel Krejčí daniel.krejci@lf3.cuni.cz
MUDr. Jana Krejčí 420 26608 2064 jana.krejci@lf3.cuni.cz
MUDr. Jaroslav Lněnička jaroslav.lnenicka@lf3.cuni.cz
MUDr. Jindřiška Martínková 420 26608 2585 jindriska.martinkova@lf3.cuni.cz
MUDr. Aneta Opravilová aneta.opravilova@lf3.cuni.cz
MUDr. Lýdia Slušná lydia.slusna@lf3.cuni.cz
MUDr. Bc. Petr Zůna 420 26608 2267 petr.zuna@lf3.cuni.cz

Postgraduální student

MUDr. Ondřej Balík ondrej.balik@lf3.cuni.cz
Mgr. Ziad Khaznadar
MUDr. Daniel Krejčí daniel.krejci@lf3.cuni.cz


Poslední změna: 7. prosinec 2018 15:54 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor