Informace k výuce

Důležité odkazy


  

  

Pracovištěm vyučované předměty evidované v SIS

Výuka - databáze výukových jednotek

Ostatní fakultní informační systémy a služby


Studentská sbírka preparátů

Praktika z patologie - sbírka preparátů

Sbírka studentských preparátů03.12.2018

praktika_1

Z1-1 HE (myocardium) HE (myokard) 20x19.12.2011
Z1-1 HE (myocardium) HE (myokard) 4x19.12.2011
Z1-10 lipid staining (liver) prukaz tuku (jatra) 20x19.12.2011
Z1-10 lipid staining (liver) prukaz tuku (jatra) 4x19.12.2011
Z1-11 Grocott (mycosis) Grocott (prukaz plisne) 20x19.12.2011
Z1-11 Grocott (mycosis) Grocott (prukaz plisne) 4x19.12.2011
Z 1-2 Van Gieson elastic 20x22.12.2011
Z 1-2 Van Gieson elastic 4x22.12.2011
Z1-3 blue trichrome (kidney) modry trichrom (ledvina) 20x19.12.2011
Z1-3 blue trichrome (kidney) modry trichrom (ledvina) 4x19.12.2011
Z1-4 van Gieson (gallbladder) van Gieson (zlucnik) 20x19.12.2011
Z1-4 van Gieson (gallbladder) van Gieson (zlucnik)4x19.12.2011
Z1-5 reciculum (liver) retikulum (jatra) 20x19.12.2011
Z1-5 reticulum (liver) reticulum (jatra) 4x19.12.2011
Z1-7 Mowry (appendix) Mowry (apendix) 20x19.12.2011
Z1-7 Mowry (appendix) Mowry (apendix) 4x19.12.2011
Z1-8 PAS (clear cell renal cell carcinoma) PAS (Grawitzuv ca) 20x19.12.2011
Z1-8 PAS (clear cell renal cell carcinoma) PAS (Grawitzuv ca) 4x19.12.2011
Z1-9 Pearls reaction (lung) prukaz zeleza (plice) 20x19.12.2011
Z1-9 Pearls reaction (lung) prukaz zeleza (plice) 4x19.12.2011

praktika_2

Z2-1infarction of myocardium infarkt myokardu 20x20.12.2011
Z2-1 infarction of myocardium infarkt myokardu4x20.12.2011
Z2-11 muscular atrophy svalova atrofie 20x20.12.2011
Z2-11 muscular atrophy svalova atrofie 4x20.12.2011
Z2-12 pancreas atrophy tukova atrofie pankreatu 20x20.12.2011
Z2-12 pancreas atrophy tukova atrofie pankreatu 4x20.12.2011
Z2-13 liquifactive necrosis kolikvacni nekroza 20x20.12.2011
Z2-13 liquifactive necrosis kolikvacni nekroza 4x20.12.2011
Z2-2 infarction of spleen infarkt sleziny 20x20.12.2011
Z2-2 infarction of spleen infarkt sleziny 4x20.12.2011
Z2-3 infarction of kidney infarkt ledviny 20x20.12.2011
Z2-3 infarction of kidney infarkt ledviny 4x20.12.2011
Z2-4 hemorrhagic necrosis colon hemoragicka infarzace streva 20x20.12.2011
Z2-4 hemorrhagic necrosis colon hemoragicka infarzace streva 4x20.12.2011
Z2-6 caseus necrosis lung kaseozni nekroza plice 20x20.12.2011
Z2-6 caseus necrosis lung kaseozni nekroza plice 4x20.12.2011
Z2-8 liver atrophy hneda atrofie jater20x20.12.2011
Z2-8 liver atrophy hneda atrofie jater 4x20.12.2011

praktikum_10

Z 8-10 cavernous haemangioma liver kavernosni hemangiom jater 4x21.12.2011
Z 8-10 cavernous haemangioma liver kavernosnii hemangiom jater 20x21.12.2011
Z 8-11 granular cell tumor nador z granularnich bunek 20x21.12.2011
Z 8-11 granular cell tumor nador z granularnich bunek 4x21.12.2011
Z 8-12 uterine leiomyoma leiomyom delohy 20x21.12.2011
Z 8-12 uterine leiomyoma leiomyom delohy 4x21.12.2011
Z 8-13 leiomyocellular sarcoma leiomyocelularni sarkom 4x21.12.2011
Z 8-13 leiomyocellular sarcoma leiomyocelularni sarkom 40x21.12.2011
Z 8-14 malignant fibrous histiocytoma maligni fibrosni histiocytom 4x21.12.2011
Z 8-18 pleomorphic sarcoma polymorfocelularni sarkom 20x21.12.2011
Z 8-18 pleomorphic sarcoma polymorfocelularni sarkom 4x21.12.2011
Z 8-19 rhabdomyosarcoma 20x21.12.2011
Z 8-19 rhabdomyosarcoma 4x21.12.2011
Z 8-5 lipoma lipom 20x21.12.2011
Z 8-5 lipoma lipom 4x21.12.2011
Z 8-6 liposarcoma liposarkom 20x21.12.2011
Z 8-6 liposarcoma liposarkom 4x21.12.2011
Z 8-7 dermatofibroma 20x21.12.2011
Z 8-7 dermatofibroma 4x21.12.2011
Z8-8 fibroxanthoma 20x21.12.2011
Z8-8 fibroxanthoma 4x21.12.2011
Z 8-9 capillary haemangioma skin kapilarni hemangiom kuze 20x21.12.2011
Z 8-9 capillary haemangioma skin kapilarni hemangiom kuze 4x21.12.2011

praktikum_11

Z10-1 fibroepithelial polyp fibroepitelialni polyp 20x22.12.2011
Z10-1 fibroepithelial polyp fibroepitelialni polyp 4x22.12.2011
Z10-10 folicular adenoma thyreoid folikularni adenom stitne zlazy 20x22.12.2011
Z10-10 folicular adenoma thyreoid folikularni adenom stitne zlazy 4x22.12.2011
Z10-13 tubular adenocarcinoma tubularni adenokarcinom 20x22.12.2011
Z10-13 tubular adenocarcinoma tubularni adenokarcinom 4x22.12.2011
Z10-14 solid adenocarcinoma solidni adenokarcinom 20x22.12.2011
Z10-14 solid adenocarcinoma solidni adenokarcinom 4x22.12.2011
Z10-15 mucinous carcinoma gelatinosni karcinom 20x22.12.2011
Z10-15 mucinous carcinoma gelatinosni karcinom 4x22.12.2011
Z10-16 diffuse carcinoma difusni adenokarcinom 20x22.12.2011
Z10-16 diffuse carcinoma difusni adenokarcinom 4x22.12.2011
Z10-18 hepatocellular carcinoma heatocelularni karcinom 4x22.12.2011
Z10-18 hepatocellular carcinoma hepatocelularni karcinom 20x22.12.2011
Z10-6 squamous cell carcinoma dlazdicovy karcinom 20x22.12.2011
Z10-6 squamous cell carcinoma dlazdicovy karcinom 4x22.12.2011
Z10-8 basalioma 20x22.12.2011
Z10-8 basalioma 4x22.12.2011
Z10-9 urothelial papillocarcinoma urotelialni papilokarcinom 20x22.12.2011
Z10-9 urothelial papillocarcinoma urotelialni papilokarcinom 4x22.12.2011

praktikum_12

L11-4 pheochromocytoma feochromocytom 20x22.12.2011
L11-4 pheochromocytoma feochromocytom 4x22.12.2011
L 12-12 astrocytoma 20x22.12.2011
L 12-12 astrocytoma 4x22.12.2011
L 12-16 meningeal carcinosis karcinosa mening 20x22.12.2011
L 12-16 meningeal carcinosis karcinosa mening 4x22.12.2011
L 12-18 ependymoma 20x22.12.2011
L 12-18 ependymoma 4x22.12.2011
L 12-20 glioblastoma 20x22.12.2011
L 12-20 glioblastoma 4x22.12.2011
L 12-8 meningioma meningeom s psammomaty 20x22.12.2011
L12-8 meningioma meningeom s psamomaty 4x22.12.2011
Z11-2 ganglioneuroma 20x22.12.2011
Z11-2 ganglioneuroma 4x22.12.2011
Z11-3 schwannoma neurinom 20x22.12.2011
Z11-3 schwannoma neurinom 4x22.12.2011
Z11-4 plexiform neurofibroma plexiformni neurofibrom 20x22.12.2011
Z11-4 plexiform neurofibroma plexiformni neurofibrom 4x22.12.2011

praktikum_13

L 11-10 papillary carcinoma thyreoid papilarni karcinom stitne zlazy 20x22.12.2011
L 11-10 papillary carcinoma thyreoid papilarni karcinom stitne zlazy 4x22.12.2011
L 7-14 neuroendocrine tumor neuroendokrinni tumor 20x22.12.2011
L 7-14 neuroendocrine tumor neuroendokrinni tumor 4x22.12.2011
Z 11-10 choriocarcinoma 20x22.12.2011
Z 11-10 choriocarcinoma 4x22.12.2011
Z 11-11 teratoma ovary koetanni teratom ovaria 20x22.12.2011
Z 11-11 teratoma ovary koetanni teratom ovaria 4x22.12.2011
Z 11-12 mixed germinal tumor smiseny germinalni nador 20x22.12.2011
Z 11-12 mixed germinal tumor smiseny germinalni nador 4x22.12.2011
Z 11-13 seminoma 20x22.12.2011
Z 11-13 seminoma 4x22.12.2011
Z 11-5 junction mole junkcni pigmentovy nevus 20x22.12.2011
Z 11-5 junction mole junkcni pigmentovy nevus 4x22.12.2011
Z 11-6 intradermal mole intradermalni pigmentovy nevus 20x22.12.2011
Z 11-6 intradermal mole intradermalni pigmentovy nevus 4x22.12.2011
Z 11-8 melanoma 20x22.12.2011
Z 11-8 melanoma 4x22.12.2011
Z 11-9 mesothelioma 20x22.12.2011
Z 11-9 mesothelioma 4x22.12.2011

praktikum_14

Z 9-1 CLL SCL 20x22.12.2011
Z 9-1 CLL SCL 4x22.12.2011
Z 9-12 CLL liver infiltrace jater pri CLL 20x22.12.2011
Z 9-12 CLL liver infiltrace jater pri CLL 4x22.12.2011
Z 9-13 CLL bone marrow infiltrace kostni drene pri CLL 20x22.12.2011
Z 9-13 CLL bone marrow infiltrace kostni drene pri CLL 4x22.12.2011
Z 9-14 AML 20x22.12.2011
Z 9-14 AML 4x22.12.2011
Z 9-2 follicular lymphoma 20x22.12.2011
Z 9-2 follicular lymphoma 4x22.12.2011
Z 9-3 DLBCL 20x22.12.2011
Z 9-3 DLBCL 4x22.12.2011
Z 9-5 myeloma mnohotny myelom 20x22.12.2011
Z 9-5 myeloma mnohotny myelom 4x22.12.2011
Z 9-7 classic Hodgkin lymphoma nodular sclerosis klasicky Hodgkinuv lymfom nodularni sklerosa 20x22.12.2011
Z 9-7 classic Hodgkin lymphoma nodular sclerosis klasicky Hodgkinuv lymfom nodularni sklerosa 4x22.12.2011
Z 9-8 classic Hodgkin lymphomad mixed cellularity klasicky Hodgkinuv lymfom smisena celularita 4x22.12.2011
Z 9-8 classic Hodgkin lymphomad mixed cellularity klasicky Hodgkinuv lymfom smisena celularita 60x22.12.2011

praktikum_3

Z3-12 amyloidosis kidney amyloidoza ledviny HE 20x20.12.2011
Z3-12 amyloidosis kidney amyloidoza ledviny HE 4x 120.12.2011
Z3-13 amyloidosis liver amyloidoza jater HE 20x20.12.2011
Z3-13 amyloidosis liver amyloidoza jater HE 4x20.12.2011
Z3-13 amyloidosis liver amyloidoza jater kongo 20x20.12.2011
Z3-13 amyloidosis liver amyloidoza jater kongo 4x20.12.2011
Z3-2 hyaline dropplets kidney hyalinni zkapenkovateni ledviny 4x20.12.2011
Z3-2 hyaline dropplets kidney hyalinni zkapenkovateniledviny 60x20.12.2011
Z3-3 Russel bodies Russelova teliska 4x20.12.2011
Z3-3 Russel bodies Russelova teliska 60x20.12.2011
Z3-4 steatosis hepatis steatosa jater 20x20.12.2011
Z3-4 steatosis hepatis steatosa jater 4x20.12.2011
Z3-5 inflammatory pseudoxanthoma zanetlivy pseudoxantom 20x20.12.2011
Z3-5 inflammatory pseudoxanthoma zanetlivy pseudoxantom 4x20.12.2011
Z3-7 gallbladder cholesterolosis cholesterolosa zlucniku 20x20.12.2011
Z3-7 gallbladder cholesterolosis cholesterolosa zlucniku 4x 120.12.2011
Z3-8 perisplenitis cartilaginea 20x20.12.2011
Z3-8 perisplenitis cartilaginea 4x 120.12.2011
Z3-9 fibrinoid dystrophy fibrinodni dystrofie 20x20.12.2011
Z3-9 fibrinoid dystrophy fibrinoidni dystrofie arteriol 4x 120.12.2011

Praktikum_4

Z4-1 melanin 20x20.12.2011
Z4-1 melanin 4x20.12.2011
Z4-2 hemosiderin 20x20.12.2011
Z4-2 hemosiderin 4x20.12.2011
Z4-3 bilirubin 4x20.12.2011
Z4-3 bilirubin 40x20.12.2011
Z4-4 anthracosis antrakoza20x20.12.2011
Z4-4 anthracosis antrakoza 4x20.12.2011
Z4-5 silicosis silikoza 20x20.12.2011
Z4-5 silicosis silikoza 4x20.12.2011
Z4-6 cholesterol clefts cholesterolove krystaly 20x20.12.2011
Z4-6 cholesterol clefts cholesterolove krystaly 4x20.12.2011
Z4-7 gout dnave tofy 20x20.12.2011
Z4-7 gout dnave tofy 4x20.12.2011
Z4-8 dystrophic calcification dystroficka kalcifikace 20x20.12.2011
Z4-8 dystrophic calcification dystroficka kalcifikace 4x20.12.2011
Z4-9A metastatic calcification metastaticka kalcifikace HE 20x20.12.2011
Z4-9A metastatic calcification metastaticka kalcifikace HE 4x20.12.2011
Z4-9B metastatic calcification metastaticka kalcifikace HE 20x20.12.2011
Z4-9B metastatic calcification metastaticka kalcifikace Kossa 4x20.12.2011

praktikum_5

Z2-5 hemorrhagic necrosis lung hemoragicka nekroza plice 20x20.12.2011
Z2-5 hemorrhagic necrosis lung hemoragicka nekroza plice 4x20.12.2011
Z5-1 oedema lung edem plic20x20.12.2011
Z5-1 oedema lung edem plic 4x20.12.2011
Z5-2 hemosiderin lung rezava indurace plic 20x20.12.2011
Z5-2 hemosiderin lung rezava indurace plic 4x20.12.2011
Z5-3 nutmeg liver chronicka venostaza jater 20x20.12.2011
Z5-3 nutmeg liver chronicka venostaza jater 4x20.12.2011
Z5-4 acute thrombosis cerstva tromboza 20x20.12.2011
Z5-4 acute thrombosis cerstva tromboza 4x20.12.2011
Z5-5 thrombosis with reparation tromboza v organizaci 20x20.12.2011
Z5-5 thrombosis with reparation tromboza v organizaci 4x20.12.2011
Z5-6 neoplastic embolus nadorova embolie 20x20.12.2011
Z5-6 neoplastic embolus nadorova embolie 4x20.12.2011
Z5-7 mixed trombus smiseny trombus 20x20.12.2011
Z5-7 mixed trombus smiseny trombus 4x20.12.2011
Z5-8 lung trombotic emboly tromboticka embolie plicnice 20x20.12.2011
Z5-8 lung trombotic emboly tromboticka embolie plicnice 4x20.12.2011

praktikum_6

Z6-1 acute bronchopneumonia akutni kataralni bronchopneumonie 20x21.12.2011
Z6-1 acute bronchopneumonia akutni kataralni bronchopneumonie 4x21.12.2011
Z6-16 acute bronchitis akutni bronchitis 20x21.12.2011
Z6-16 acute bronchitis akutni bronchitis 4x21.12.2011
Z6-2 purulent meningitis hnisava leptomeningitida 20x21.12.2011
Z6-2 purulent meningitis hnisava leptomeningitida 4x21.12.2011
Z6-3 acute pyelonefritis abscesses akutni abscedujici pyelonefritis 20x21.12.2011
Z6-3 acute pyelonefritis abscesses akutni abscedujici pyelonefritis 4x21.12.2011
Z6-4 chronic lung abscess chronicky plicni absces 20x21.12.2011
Z6-4 chronic lung abscess chronicky plicni absces 4x21.12.2011
Z6-5 ulcerophlegmonous appendicitis ulceroflegmonosni appendicitis 20x21.12.2011
Z6-5 ulcerophlegmonous appendicitis ulceroflegmonosni appendicitis 4x21.12.2011
Z6-8 pseudomembranous tracheitis pablanova tracheitis 20x21.12.2011
Z6-8 pseudomembranous tracheitis pablanova tracheitis 4x21.12.2011

praktikum_7

Z6-10 lobar pneumonia krupozni pneumonie 20x21.12.2011
Z6-10 lobar pneumonia krupozni pneumonie 4x21.12.2011
Z6-11 organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x21.12.2011
Z6-11 organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x21.12.2011
Z6-12 chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 20x21.12.2011
Z6-12 chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 4x21.12.2011
Z6-13 chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 20x21.12.2011
Z6-13 chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 4x21.12.2011
Z6-14 hypertrophic scar keloid 20x21.12.2011
Z6-14 hypertrophic scar keloid 4x21.12.2011
Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20 x21.12.2011
Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x21.12.2011
Z6-6 fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x21.12.2011
Z6-6 fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x21.12.2011
Z6-7 chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x21.12.2011
Z6-7 chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x21.12.2011
Z6-9 pseudomembranous colitis pablanova kolitis 20x21.12.2011
Z6-9 pseudomembranous colitis pablanova kolitis 4x21.12.2011
Z7-1 foreighn body granuloma obrovskobunecny granulom 20x21.12.2011
Z7-1 foreighn body granuloma obrovskobunecny granulom 4x21.12.2011
Z7-10 sarcoidosis sarkoidoza 20x21.12.2011
Z7-10 sarcoidosis sarkoidoza 4x21.12.2011
Z7-3 milliary TB miliarni TBC plic 20x21.12.2011
Z7-3 milliary TB miliarni TBC plic 4x21.12.2011
Z7-5 milliary TB liver miliarni TBC jater 20x21.12.2011
Z7-5 milliary TB liver miliarni TBC jater 4x21.12.2011
Z7-8 caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x21.12.2011
Z7-8 caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x21.12.2011
Z7-9 caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen60x21.12.2011

praktikum_8

L5-7 chronic gastritis chronicka gastritis 20x21.12.2011
L5-7 chronic gastritis chronicka gastritis 4x21.12.2011
L6-6 Crohns disease Crohnova nemoc 20x21.12.2011
L6-6 Crohns disease Crohnova nemoc 4x21.12.2011
L 6-7 ulcerous colitis ulcerosni kolitis 20x21.12.2011
L 6-7 ulcerous colitis ulcerosni kolitis 4x21.12.2011
L7-13 pancreatitis 20x21.12.2011
L7-13 pancreatitis 4x21.12.2011
L 7-5 hepatitis Orcein 20x21.12.2011
L 7-5 hepatitis Orcein 4x21.12.2011
Z8-1 nasal polyp nosni polyp20x21.12.2011
Z8-1 nasal polyp nosni polyp 4x21.12.2011
Z8-16 herpes simplex herpes kuze 20x21.12.2011
Z8-16 herpes simplex herpes kuze 4x21.12.2011
Z8-17 chronic urocystitis chronicka urocystitis 20x21.12.2011
Z8-17 chronic urocystitis chronicka urocystitis 4x21.12.2011

praktikum_9

Z 10-11 tubulovillous adenoma colon tubulovilosni adenom tlusteho streva 20x21.12.2011
Z 10-11 tubulovillous adenoma colon tubulovilosni adenom tlusteho streva 4x21.12.2011
Z 10-12 invasive cancer arising in adenoma kancerisovany adenom tlusteho streva 20x21.12.2011
Z 10-12 invasive cancer arising in adenoma kancerisovany adenom tlusteho streva 4x21.12.2011
Z 10-19 DALM 20x21.12.2011
Z 10-19 DALM 4x21.12.2011
Z 10-20 leukoplakia 20x21.12.2011
Z 10-20 leukoplakia 4x21.12.2011
Z 10-3 actinic keratosis aktinicka keratosa 20x21.12.2011
Z 10-3 actinic keratosis aktinicka keratosa 4x21.12.2011
Z 10-4 Bowen disease Bowenova dermatosa 20x21.12.2011
Z 10-4 Bowen disease Bowenova dermatosa 4x21.12.2011
Z 10-5 CIN 20x21.12.2011
Z 10-5 CIN 4x21.12.2011
Z 8-2 prostate hyperplasia hyperplasie prostaty 20x21.12.2011
Z 8-2 prostate hyperplasia hyperplasie prostaty 4x21.12.2011
Z 8-3 epidermoid cyst epidermoidni cysta 20x21.12.2011
Z 8-3 epidermoid cyst epidermoidni cysta 4x21.12.2011
Z 8-4 branchial cleft cyst branchiogenni cysta 20x21.12.2011
Z 8-4 branchial cleft cyst branchiogenni cysta 4x21.12.2011








Poslední změna: 16. červenec 2019 11:07 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojení



Jak k nám


Váš názor