• Posterovou cenu z Luhačovických diabetologických dnů si odváží MUDr. M. Štěpán

Posterovou cenu z Luhačovických diabetologických dnů si odváží MUDr. M. Štěpán


Sesbírat data, rozmyslet grafiku, pětkrát předělat, opakovaně prohrávat i vítězit nad grafickým softwarem, spěchat do Copy General a nakonec vítězoslavně cestovat s překážejícím toulcem veřejnou dopravou. Také si vzpomínáte, kdy jste naposledy vyráběli poster na vědeckou konferenci a se zadostiučiněním si s ním, přišpendleným mezi ostatními kamarády v posterové sekci, udělali selfíčko?


O co větší musí být radost, když se váš poster posune ve sportovní terminologii na „bednu“ a vyhraje posterovou cenu na prestižním Diabetologickém národním kongresu.


To se letos podařilo v konkurenci dalších 28 příspěvků MUDr. Markovi Štěpánovi spolu s kolegyní Krauzovou a kolegou Gojdou z Centra pro výzkum diabetu, metabolizmu a výživy 3. LF UK na 54. diabetologických dnech v Luhačovicích.Téma Supresibilita C-peptidu jako marker validity inzulínového clampu zaujalo porotu natolik, že mu udělila cenu za nejlepší poster. Možná si ale pod tímto názvem nedovedete úplně přesně představit, čeho se oceněný výzkum týkal, tak jen stručně několik základních informací:


V celé řadě vědeckých studií, které probíhají na fakultě v součinnosti s FNKV a jsou zajišťovány na Oddělení klinické fyziologie, se provádí vyšetření periferní citlivosti k inzulínu pomocí hyperinzulinemického euglykemického clampu. Tato metoda je celosvětově uznávaným zlatým standardem ke zjišťování inzulinové senzitivity kosterního svalu, ale to platí pouze za dosažení suprese endogenní produkce inzulínu. Cílem předmětného posterového sdělení bylo analyzovat provedené clampové vyšetření a zjistit, jestli je možné používat parametr supresibility C-peptidu jako spolehlivý marker validity clampového vyšetření. Z provedené analýzy je patrné, že k supresi endogenní produkce nedochází zdaleka u všech subjektů při použití stejné dávky exogenního inzulínu přepočítaného na tělesný povrch a tím dochází ke zkreslení hodnoty spotřeby glukózy jako parametru vyjadřujícího inzulinovou senzitivitu. S velmi významnou mírou statistické signifikance autoři dokázali, že supresibilita C-peptidu je spolehlivým markerem validity hyperinzulinemického clampu, podle které lze například spolehlivě vyřadit ty pacienty, kteří nesplnili základní předpoklad clampového vyšetření a tím eliminovat potenciální chybu měření.


Gratulujeme!


Připravila Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.
Poslední změna: 5. červen 2018 09:33 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor