• Aktuality

Aktuality


11. března 2020

E-learning a knihovny na UK od 11. 3. 2020Podpora online výuky

Centrum pro podporu e-learningu UK pro vyučující připravilo návod pro využití dostupných služeb k online výuce (více viz https://knihovna.cuni.cz/vyuka-navzdory-coronaviru-teach-online/) a dále vypsalo 2 termíny online školení na pondělí 16. března k k práci s prostředím Adobe Connect pro organizování webinářů (více viz https://knihovna.cuni.cz/presun-vyuky-do-online-prostredi-adobe-connect/).


Přístup do odborné literatury z domova

Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů, jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK https://ezdroje.cuni.cz (PEZ). Pro přístup z domova do online databází a kolekcí e-časopisů/e-knih je potřeba pouze znát své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK.


Provoz knihoven UK a výpůjční lhůta

Rozhodnutí o uzavření či omezení provozu jednotlivých dílčích knihoven a studoven UK v následujících dnech je v kompetenci vedení daných fakult a součástí. Pro aktuální informace sledujte webové stránky knihoven a fakult/součástí. S ohledem na nastalou situaci byly v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 6. dubna 2020 včetně. V době od 11. března do 6. dubna 2020 nebude nabíhat zpozdné.


Pokud by bylo potřeba doplnit jakékoliv informace, můžete se obracet na níže uvedené kontakty:
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor