• Aktuality

Aktuality


31. října 2019

Prof. Tůma korespondujícím autorem v prestižním časopise v oblasti chemie potravin FOOD CHEMISTRY


Publikace autorů z Ústavu hygieny 3. LF UK a Katedry analytické chemie PřF UK


Opekar F., Hraníček J., Tůma P.*: Rapid determination of majority cations in yoghurts using on-line connection of capillary electrophoresis with mini-dialysis, Food Chemistry 2020, 308, 125647, 1-5.


V předním časopise z oblasti chemie potravin Food Chemistry (IF 5,399), který je ve všech třech kategoriích dle Web of Science v prvním decilu, vychází původní vědecká práce s názvem: „Rychlé stanovení hlavních kationtů v jogurtech za použití on-line spojení kapilární elektroforézy a mini-dialýzy“. Článek pojednává o konstrukci analyzátoru založeného na kapilární elektroforéze ve spojení s kontinuálním odběrem vzorku prostřednictvím mini-dialýzy. V laboratoři vyvinutý přístroj byl použit pro současné stanovení minerálů, K+, Ca2+, Na+, Mg2+ a NH4+ v jogurtech. Minerály jsou nejprve uvolněny z matrice jogurtu mineralizací s 6 mol/L HCl a následně je mineralizát vzorkován pomocí mimi-dialyzační sondy vybavené selektivní membránou. Kontinuálně odebíraný mikrodialyzát je dávkován do separační kapiláry pomocí technického rozhraní označovaného jako flow-gating interface. Stanovené koncentrace hlavních minerálů jsou shodné s daty uváděnými na etiketách potravin a navíc byly ověřeny pomocí atomové absorpční spektrometrie a fotometrie.


Schéma laboratorně sestrojeného spojení elektroforézy na krátké separační dráze  s mikrodialyzačním odběrem vzorku (A). Detail připojení mikrodialyzační sondy (B).
Schéma laboratorně sestrojeného spojení elektroforézy na krátké separační dráze s mikrodialyzačním odběrem vzorku (A). Detail připojení mikrodialyzační sondy (B).


Plný text je dostupný na stránce: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125647

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor