• Aktuality

Aktuality

19. března 2015

Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií) Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v roce 2015

Hlavní tematické zaměření

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky považuje za ústřední téma své činnosti studium aspektů národního hospodářství, jež ležely na srdci zakladateli Nadání Josefu Hlávkovi a které dosud neztratily svůj význam, a to bez ohledu na míru pozornosti, jaká je jim věnována oficiálními institucemi.

Veřejná soutěž

Rada NÚJH vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.

Tématické okruhy

Rada NÚJH  vyhlásila jako hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2015 téma Česká společnost v Evropě a ve světě a určila následující priority s tím, že zaměření prací by mělo řešit aktuální a konkrétní otázky posledních let společenského a ekonomického vývoje České republiky v evropském a světovém kontextu.


  • Sociální a zdravotní politika státu: proměny, kontexty, perspektivy a kontinuita

  • Problémy současného vysokoškolského vzdělání v České republice

  • Globální souvislosti a vlivy evropské integrace na českou ekonomiku a problematika národních zájmů

  • Lidská práva, svoboda a problém odpovědnosti v euroatlantické civilizaci

  • Technický rozvoj, inovace, rozvoj vzdělání a vědy - jejich vliv na vývoj společnosti

  • Problémy zaměstnanosti, sociální nerovnosti, kriminality - strategie jejich řešení

  • Demografický vývoj a migrace, české menšiny v zahraničí a menšiny v České republice

  • Význam neziskového sektoru pro udržování sociální soudržnosti a jeho vliv na růst konkurenceschopnosti ekonomiky

  • Historie Nadání a nadačních aktivit Josefa Hlávky se zvláštním zřetelem k osudům jejich představitelů

Termíny a přihlášky

Termín zaslání přihlášek je do 30.4.2015


Přihlášky mohou žadatelé poslat poštou, nebo doručit osobně na adresu:

Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“

(Národohospodářský ústav)

Vodičkova 17, 110 00 Praha 1Bližší informace podá PhDr. Dagmar Rýdlová, tajemnice Nadání

tel.   224 947 686,  224 947 691

Podrobné informace naleznete http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2015.php

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor