• Aktuality

Aktuality

14. dubna 2023

Stanovisko Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy k některým nekalým publikačním praktikám

V posledních letech se bouřlivě rozvíjí velké množství odborných i „odborných“ časopisů. Většina z nich zvolila obchodní model „open access“, tj. jsou financovány samotnými publikujícími autory. Tento obchodní model využívají jak renomované časopisy, tak i časopisy vysloveně podvodné. Je velmi složité se v této rychle se měnící problematice správně orientovat.


Pracovníci či studenti 3.LF UK mohou na tuto situaci doplatit. Např. v nedávné době firma Clarivate (majitel Web of Science) odstranila z WoS několik desítek časopisů, které neplní požadované standardy. Některým z časopisů byl odebrán impakt faktor. Je tedy riziko, že autor, který přispěl do takového časopisu ho nemusí mít uznán v rámci hodnocení akademických postupů. Je proto nezbytné pečlivě zvažovat, do kterého časopisu autor pošle výsledky své práce.


Vedení fakulty považuje např. následující kritéria za možnost, jak mohou autoři posuzovat úroveň, serióznost a perspektivu konkrétního časopisu:


  1. Pracovníci a studenti by měli publikovat především v časopisech, které alespoň občas sami čtou nebo minimálně sledují jejich obsah ve formě abstrakt publikovaných článků.

  2. Autor si má sám vybrat časopis, do kterého chce přispět. Situace, kdy časopis sám osloví autora, je vždy podezřelá z toho, že se jedná o tzv. „predátorský“ časopis. Ignorujte nevyžádané „zvací“ emaily, které jsou zpravidla rozesílané robotem na bázi umělé inteligence.

  3. Z „predátorského“ přístupu mohou být podezřelé časopisy, které vydávají tzv. „speciální čísla“ připravovaná hostujícím editorem – zejména pokud v těchto číslech jsou přijaté všechny zaslané články.

  4. Rovněž příslib velmi rychlého recenzního řízení následovaný formální a extrémně krátkou recenzí s minimem připomínek je podezřelý. Opravdu kvalitní časopis zpravidla nepřijme článek na poprvé, obvykle autor musí udělat „major revision“ nebo alespoň „minor revision“ svého původního rukopisu.

  5. Preferujte renomovaná vydavatelství a sledujte na webu UK i na webu fakulty aktuální informace na toto téma.


V Praze 13.4.2023

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan
Výše uvedené stanovisko 3. LF UK navazuje na stanovisko Vědecké rady UK ze dne 23.3.2023:


Vědecká rada Univerzity Karlovy

  • doporučuje pečlivě zvažovat publikování v časopisech se sníženou úrovní recenzního řízení (některé časopisy z nakladatelství MDPI, Hindawi apod.),

  • upozorňuje, že nadměrný počet publikací v těchto časopisech může být přitěžující okolností při posuzování habilitačních a jmenovacích řízení,

  • doporučuje zdržet se i dalších forem spolupráce s těmito časopisy (účast na recenzním řízení, členství v edičních radách, příprava Special Issues),

  • vyzývá autorky a autory, aby při volbě časopisů vzali na vědomí univerzitní informace o predátorských časopisech (např. https://openscience.cuni.cz/OSCI-37.html).


Stanovisko ke stažení

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor