• Aktuality

Aktuality

3. prosince 2015

Cena ministryně školství pro Doc. MUDr. Zuzanu Moťovskou, PhD. a dva naše studenty


V úterý 1. 12. 2015 se konalo slavnostní předávání ocenění MŠMT udělovaných v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu. Celá akce byla nádherná a neobyčejně slavnostní. Probíhala v krásné budově Senátu Parlamentu ČR – Valdštejnském paláci, a to v jeho Hlavním sále, za přítomnosti předsedy horní sněmovny Milana Štěcha, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., JM rektora Karlovy Univerzity prof. MUDr Tomáše Zimy, DrSc. a dalších významných osobností. Hudební část obstarávalo výborné Smyčcové kvarteto Hanse Krásy.


Cenu ministryně školství za rok 2015 obdržela jako jediná lékařka doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. z III.interní-kardiologické kliniky 3.LF UK a FNKV, a to za mimořádné výsledky výzkumu i klinické praxe v oblasti akutních koronárních syndromů, trombózy a antitrombotické léčby.doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC.Kromě ní tuto cenu obdržel ještě prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. za výzkum, vývoj a experimentální ověření matematických modelů a softwaru pro modelování monolitických reaktorů používaných v automobilech, RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. za výzkum mikroorganismů v půdním prostředí zaměřený na analýzu ekosystémových procesů a prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. za mimořádné výsledky výzkumu v anglické historické lingvistice a filologii.


Dále paní ministryně udělovala ceny v Kategorii vynikajících studentů a absolventů studia, které z naší fakulty obdrželi:Bc. Jana Smažíková

v bakalářském studijním programu, studijní obor Dentální hygienistka


Julius Lukeš

v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství


Všem vyznamenaným blahopřejeme, zejména úspěch pí. doc. Moťovské je obdivuhodný.


Pavel Gregor

Petr Widimský
Na základě Statutu ceny ze dne 4. 6. 2014 se cena pro daný rok uděluje celkem deseti studentům na základě návrhů rektorů všech univerzit ČR. Cena je rozdělena na tři kategorie (bakalářské programy, magisterské programy a doktorské programy) – v každé kategorii lze udělit cenu třem studentům. Zvlášť se uděluje 1x Cena MŠMT za mimořádný čin.


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor