• Aktuality

Aktuality

27. listopadu 2022

Publikace MUDr. Adély Krajčové v prestižním časopise Intensive Care Medicine Experimental


Zdroj: https://icm-experimental.springeropen.com
Zdroj: https://icm-experimental.springeropen.com
Rostoucí počet studií ukazuje, že některá běžně užívaná léčiva mohou v buňkách způsobit poruchy na úrovni mitochondrií vedoucí k rozvoji jejich nežádoucích účinků. Jedním z příkladů je hypnotikum propofol, které se rutinně užívá jak k anestezii v průběhu operačních zákroků, tak i k sedaci na jednotkách intenzivní péče. Velmi vzácnou, avšak závažnou komplikací s vysokou mortalitou (> 50 %) je tzv. syndrom propofolové infuze, mezi jehož typické známky patří metabolická acidóza, arytmie, poškození kosterního svalu, selhání srdce nebo ledvin. Mechanismus jeho vzniku není detailně objasněn, ale je již známo, že dochází k poškození mitochondrií. Současné podávání katecholaminů je dlouhodobě považováno za rizikový faktor vzniku syndromu. Cílem této práce bylo zjistit, zda noradrenalin, nejčastěji užívaný zástupce katecholaminů v intenzivní péči, ovlivní propofolem indukovanou mitochondriální dysfunkci ve svalových buňkách získaných z kosterního svalu od zdravých dobrovolníků. Po expozici těchto buněk propofolu a/nebo noradrenalinu byly hodnoceny struktura a funkce mitochondrií. V souladu s předchozími výsledky naší skupiny propofol negativně ovlivnil funkce i množství mitochondrií. Noradrenalin překvapivě nezhoršil poškození mitochondrií vyvolané propofolem, ale v těchto experimentálních podmínkách působil spíše protektivně.


Zdroj: https://icm-experimental.springeropen.com
Zdroj: https://icm-experimental.springeropen.com
Po jeho působení došlo k výraznému nárustu množství mitochondrií i k vyšší kapacitě dýchacího řetězce a zlepšení utilizace substrátů (hlavně mastných kyselin). Výsledky této práce jsme publikovali v Intensive Care Medicine Experimental.


Volný text je dostupný na portálu springeropen.com na adrese https://icm-experimental.springeropen.com/articles/10.1186/s40635-022-00474-3


Práce vznikla díky spolupráci s Ortopedickou klinikou 3. LF UK a FNKV (odběr svalových vzorků od pacientů podstupujících elektivní operaci kyčelního kloubu) a byla podpořena z Cooperatia 33 (Intensive Care Medicine) a grantu AZV NU21J-06-00078. Snímky svalových buněk a mitochondrií byly pořízeny fakultním konfokálním mikroskopem Leica TCS SP5 system.Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor