• Aktuality

Aktuality

23. listopadu 2022

Válná hromada IFMSA na 3. LF UKNa půdě 3. lékařské fakulty se 4.11. - 6.11.2022 konala 23. valná hromada studentů lékařských fakult IFMSA. Sjeli se k nám medici ze všech 8 lékařských fakult z celé České republiky. 


Během víkendu projednávali fungování spolku pro daný akademický rok a volili nové funkcionáře, kteří je budou zastupovat na celorepublikové úrovni. Šestnáct zvolených delegátů bude reprezentovat Českou republiku a svou lékařskou fakultu na celosvětové General Assembly IFMSA v březnu. Za naši fakultu bylo nominováno 5 studentů.


Zástupci fakult se zúčastnili sekčních paralelek, kde probírali nové projekty a kde se také mohli zúčastnit tréninků na seberozvoj. Jako host zavítal dlouhodobý člen IFMSA MUDr. Martin Palička, aby studentům blíže představil projekt „Po medině.“


Zároveň v letošním roce vyhrála IFMSA 3. LF cenu o nejlepší pobočku za práci v uplynulém akademickém roce. Tuto cenu uděluje tým výkonné rady a národních koordinátorů a putovní pohár obdržela IFMSA 3.LF. 


Srdečné poděkování studentů směřovalo jejich alma mater za poskytnutí prostor a finanční podporu, panu děkanovi prof. MUDr. Petru Widimskému, DrSc. za vřelé přivítaní a panu proděkanovi MUDr. Davidovi Marxovi, Ph.D. za přínosnou edukační přednášku s názvem “A co dál, lékaři.” 


Další valná hromada se bude konat v Brně na Masarykově univerzitě a pobočka IFMSA 3. LF tam opět nebude chybět.


Fotografie z akce

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor