• Aktuality

Aktuality

8. září 2022

Magistrát hlavního města Prahy a Univerzita Karlova otevřely v úterý 6. září unikátní vzdělávací prostor v Kampusu Hybernská


Didaktikon je centrem vzdělávání a kreativity, které cílí zejména na žáky a studenty základních a středních škol a jejich pedagogy. Mladí návštěvníci si budou moci osahat exponáty postavené na mezinárodních vědeckých znalostech, vyzkoušet si, jak lze vědu uplatňovat v praxi, a zjistit, proč je důležité na svět nahlížet pohledem různých vědeckých oborů. Zároveň by měl rozvíjet i budoucí učitele základních a středních škol. V centru by se mohli naučit kombinovat ve výuce didaktické postupy s různými technologiemi a vědeckými disciplínami tak, aby učení děti bavilo a rozvíjelo.


V rámci zahájení akce v 10:00 po úvodním hudebním vystoupení romské skupiny promluvili prorektor pro vnější vztahy UK Martin Vlach, ředitelka Kampusu Hybernská Ema Pospíšilová, manažerka a odborná garantka Didaktikonu Tereza Martínková Bártlová, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, zastupitelka HMP Mariana Čapková a náměstek MŠMT Václav Velčovský.


V prostoru čítajícím 800 metrů čtverečních je umístěna desítka instalací a expozic, na nichž mohou pedagogové přibližovat studentům vědecké poznatky kreativní a zajímavou formou. Každý z didaktických exponátů byl navíc vytvořen na základě spolupráce odborníků z více oborů na Univerzitě Karlově. Právě akcent na propojování vědeckých oborů je podle prorektora UK Martina Vlacha unikátní a jedinečný nejen v Praze, ale i v rámci České republiky. Klíčové je propojení sedmnácti oborově velmi rozmanitých fakult, které je dalším důkazem, že Univerzita Karlova dělá nejen špičkovou vědu, ale rovněž v rámci své třetí role má chuť předávat zajímavé poznatky a pedagogické know-how.


Návštěvníci v Didaktikonu natrefí na exponáty, jako jsou Automat na filozofické divadlo, Finkelbrockův fantastický fonoskop nebo interaktivní exponát, na kterém si mohou osahat principy umělé inteligence. Část centra je věnována například chemii či očkování, další jazykové různorodosti nebo životu českých Němců. Zájemci si budou moct vyzkoušet, jak lze vědu uplatňovat v praxi a zjistit, proč je důležité na svět nahlížet pohledem různých vědeckých oborů.


Pedagogové se svými studenty mohou v následujících měsících Didaktikon navštívit po předchozí domluvě s garantkou projektu Terezou Martínkovou Bártlovou. Školní třídy si mohou prohlédnout Didaktikon v rámci exkurze a v nabídce jsou také tematicky orientované aktivní workshopy vztahující se vždy ke konkrétnímu exponátu. Návštěva výukového centra je pro školy zdarma. Veřejnost může v září Didaktikon po jeho otevření navštívit v rámci čtvrtečních dnů otevřených dveří.


Vedle exkurzí pro školy nabídne Didaktikon také přednáškové prostory, které by měly být věnovány právě proponentům pedagogiky pro 21. století. Garantka rovněž zmínila, že do konce roku se plánují zapojit do Evropského dne jazyků nebo do Noci vědců. Informace o akcích pro veřejnost budou k dispozici na webových stránkách www.didaktikon.cz. Vedle exkurzí pro školy a akcí pro širokou veřejnost bude Didaktikon hostit také kurzy Univerzity třetího věku Univerzity Karlovy nebo vzdělávací kurzy pro pedagogy.


Díky unikátnímu spojení různých didaktických oborů Univerzity Karlovy pomáhá Didaktikon experimentálně rozvíjet výuku budoucích učitelů základních a středních škol, poskytovat jim možnost přistupovat nejen k vlastnímu vzdělávání, ale i vzdělávání budoucích žáků kreativně, integrovat různé didaktické postupy, různé technologie a různé vědecké disciplíny tak, aby výsledný vzdělávací koncept dokázal zaujmout žáky a studenty s různým zaměřením a vedl je k širšímu zájmu o vědu jako způsob vnímání světa i inspiraci k vlastnímu rozvoji, podnikavosti a kreativitě.


V 11:30 pak jako první zamířili do centra studenti z pražské Střední průmyslové smíchovské školy, kterou vede ředitel Radko Sáblík, známý prosazováním moderních přístupů ve vzdělávání.


Ing. Marta Reichlová

Fotografie z události

https://photo.lf3.cuni.czSdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor