• Aktuality

Aktuality

4. ledna 2022

Úspěch knihy Spinální neurologie prof. Štětkářové a kol.


Kniha prof. Štětkářové a kol. "Spinální neurologie" se umístila na 7. místě v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK za rok 2021.


Paní profesorce a celému kolektivu autorů gratulujeme!


Prof. Štětkářová o monografii

Většina monografií se v neurologii zabývá souhrnně periferním a centrálním nervovým systémem a mícha jako samostatná struktura bývá značně opomíjena. Její poruchy totiž nejsou alarmující, nevedou bezprostředně ke smrti, ale zapříčiňují dlouhodobý hendikep, který se týká zhoršení chůze, citlivosti, postižení sfinkterů a sexuálních funkcí.


Napadlo mne zavést nový pojem spinální neurologie, jehož náplní budou nemoci míchy a přilehlých tkání. Sestavila jsem kolektiv autorů a o této problematice jsme sepsali zcela ojedinělou publikaci v našem i zahraničním písemnictví. Nechtěli jsme hovořit jen o vertebrogenní problematice, ale rozhodli jsme se obsáhnout míšní struktury a přilehlé tkáně jako komplexní celek. Vytvořili jsme v přehledu ucelený soubor poruch míchy, které vznikají po akutním a chronickém úrazu, ischemii, infekčním či autoimunitním zánětu, při nádorech míchy, neurodegenerativních onemocněních, vertebrogenních poruchách, geneticky podmíněných a vrozených vývojových vadách, po expozici fyzikálním vlivům, při karenčních a toxických postiženích míchy apod.


Do monografie jsme také zařadili základní anatomické a fyziologické poznámky o míše, dále podrobné klinické neurologické vyšetření včetně typických míšních syndromů, zobrazovací metody míchy, likvorologickou problematiku, elektrofyziologické metody, možnosti farmakoterapie i pohled neurochirurga a jeho pomoc u akutních stavů včetně řešení následných stavů pomocí neurorehabilitace.


Ve speciální části jsme pojednali o jednotlivých poruchách míchy a o jejich specifických nemocech. Součástí kapitol jsou vždy definice nemoci, epidemiologie, etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika a nakonec léčba z hlediska současné farmakoterapie, chirurgických přístupů a rehabilitace. Kapitoly jsou obohaceny o krátké a výstižné kazuistiky z naší každodenní praxe.


Kniha je určena neurologům, rehabilitačním pracovníkům, praktickým lékařům, internistům, neurochirurgům a ortopedům a všem dalším lékařům s hlubším zájmem o tuto problematiku. Doufáme, že čtenáři si monografii zařadí mezi své oblíbené a vyhledávané tituly.


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor