• Aktuality

Aktuality

12. listopadu 2021

Výzva děkana studentům a zaměstnancům


Vážené kolegyně a kolegové, milí zaměstnanci fakulty, milé studentky a studenti,


obracím se na Vás s naléhavou žádostí o důsledné respektování všech hygienických nařízení. Navzdory optimistickým předpokladům z počátku podzimu se nyní covid-19 šíří rychleji než před rokem a znovu hrozí zahlcení nemocnic. V posledních dnech je situace opravdu vážná, o čemž by Vám mohli vyprávět lékaři z mnoha klinik naší fakultní nemocnice (zejména z Kliniky anesteziologie a resuscitace a z Interní kliniky).


Vedení fakulty a jistě i Vy všichni byste rádi zachovali prezenční výuku. K tomu je naprosto nezbytně nutná maximální ohleduplnost. Svou ohleduplnost k okolí vyjádříte nejlépe tím, že po celou dobu pobytu v prostorách fakulty budete mít přes ústa i nos řádně nasazený respirátor FFP2. Disciplinovaným dodržováním tohoto požadavku pomůžete předejít lockdownu a distanční výuce.


Věřím, že to pochopíte a děkuji za Vaši spolupráci a vzájemnou ohleduplnost. Pokud by v současné nepříznivé situaci tento jednoduchý pokyn nebyl dodržován, museli bychom přistoupit k dalším omezením a věřte mi, že si to nikdo z vedení fakulty nepřeje.Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

12. listopadu 2021

Děkan 3. LF UK


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor