• Aktuality

Aktuality

7. dubna 2021

Vyhlášení grantové výzvy nadačního fondu UK

Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlašuje dne 7. 4. 2021 při příležitosti výročí založení univerzity svou historicky první výzvu k zasílání žádostí o grantovou podporu:


Studenti proti pandemii


Cílem výzvy je podpořit studentské projekty zaměřené na zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19. V souladu s novým Strategickým záměrem Univerzity Karlovy, Etickým kodexem Univerzity Karlovy a vnitřními pravidly Nadačního fondu usilujeme vypsáním výzvy o podporu aktivit třetí role a posílení vzájemného respektu, sounáležitosti a solidarity v rámci univerzity.


Grantová výzva Studenti proti pandemii je financována z daru, který Nadačnímu fondu Univerzity Karlovy poskytla společnost GeneSpector s.r.o. založená dceřinou společností univerzity Charles University Innovations Prague, s.r.o. Oběma společnostem bychom chtěli touto formou vyslovit poděkování za podporu.


Bližší informace včetně kritérií hodnocení projektů a adresy, kam se obracet, naleznete v přiložené


informační brožuře


Příslušný odkaz na podání žádosti naleznete zde.


Celková alokace výzvy je 1 000 000 korun.

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor