• Aktuality

Aktuality

16. prosince 2020

Všem zaměstnancům a studentům 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Praha, 15. 12. 2020


Milé kolegyně a kolegové,


obvykle se v tomto adventním čase scházíme při různých milých příležitostech – při předvánočním fakultním koncertu, při různých příjemných akcích pořádaných studenty, při slavnostní poradě přednostů, při slavnostní večeři zaměstnanců děkanátu apod. Je mi skutečně nesmírně líto, že letos všechny tyto krásné akce nebudou moci proběhnout a že Vám nemohu popřát osobně.


Dovolte mi, abych alespoň touto formou Vám všem popřál příjemný adventní čas, krásné prožití vánočních svátků a hlavně pak pevné zdraví v novém roce 2021. Pevně věřím, že bude rokem, ve kterém ukončíme nepříjemné období té protivné pandemie, která tak zásadně ovlivnila životy lidí na celé planetě a že se náš život začne vracet do normálních kolejí, byť ten návrat může být možná pomalejší, než bychom si všichni přáli.


Dovolte mi též, abych Vás informoval o dnes vydaném Opatření děkana (Příkaz č. 46/2020), kterým se stanovují pravidla parkování v areálu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od 1.1.2021 bude tedy režim našeho parkoviště mírně pozměněn, změna byla projednána jak v kolegiu děkana, tak i v Akademickém senátu a považuji ji za spravedlivé řešení velmi složité situace s parkováním u naší fakulty.


Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za vše, co pro fakultu děláte. Díky tomu se nám všem zde pracuje i studuje relativně dobře navzdory extrémně složitým letošním okolnostem. Ještě jednou tedy přeji krásné prožití svátků a vše dobré v novém roce.


V úctě

Petr Widimský


Dopis děkana ke stažení

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor