• Aktuality

Aktuality

8. září 2020

Gastroenterologické centrum 3. LF UK - interdisciplinární centrum pro výzkum onemocnění zažívacího traktu


Gastroenterologické centrum 3. LF UK je odbornou (horizontální) strukturou propojující jednotlivé obory, zabývající se výzkumem onemocnění zažívacího traktu a experimentální činností. Vedoucími osobnostmi centra jsou prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. a doc. MUDr. Jan Hajer, PhD.


Gastroenterologické centrum 3. LF UK jako výzkumná struktura úzce spolupracuje s klinickým ekvivalentem v rámci FNKV (Gastrocentrum FNKV) a rovněž se Státním zdravotním ústavem (SZÚ).


Cílem této mezioborové spolupráce je propojení všech úrovní výzkumu, tzn. od základního výzkumu, po implementaci nových technologií a terapeutických postupů na úrovni aplikovaného výzkumu, který bude specificky zaměřen na maligní onemocnění zažívacího traktu. Výstupem této spolupráce je umožnění individualizace léčebných postupů se zpětnovazebným výstupem směrem do běžné klinické praxe.


Ve spolupráci se SZÚ je plánováno založení experimentálního a tréninkového animálního centra, které bude sloužit nejenom pro výzkum, ale i pro trénink nových metod a technologií, výuku pregraduálních a postgraduálních studentů.


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor