• Aktuality

Aktuality


14. července 2020

Setkání Kabinetu praktického lékařství 3. LF


26. června proběhlo v Burianově posluchárně setkání školitelů, lektorů a přátel Kabinetu praktického lékařství 3. LF UK. Ten vznikl 1.4.2020 a od akademického roku 2020/2021 zprostředkuje studentům 5. ročníku výuku předmětu Praktické lékařství.


Školitele přivítal MUDr. M. Seifert, nově jmenovaný vedoucí kabinetu, poté děkan fakulty prof. P. Widimský a proděkan MUDr. D. Marx. Ten informoval především o specificích kurikula na naší fakultě.


Poté byli představeni interní a externí pracovníci kabinetu, kteří se budou na výuce podílet. Následovalo několik příspěvků od vyučujících všeobecného praktického lékařství a svůj prostor dostalo i téma mezinárodního kontextu výuky praktického lékařství.

Byly zde prezentovány výsledky dotazníku pro studenty 4. ročníku o očekáváních od výuky tohoto předmětu na teoretické, ale i praktické úrovni - v ordinacích školitelů. Více na webových stránkách kabinetu www.lf3.cuni.cz/kpl.


Po diskuzi se ve vestibulu fakulty rozproudil „networking“ s talířky občerstvení v ruce. Všichni už se těší na zahájení výuky nového kabinetu a práci se studenty.


Fotografie ze setkání

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor