• Aktuality

Aktuality

26. května 2020

Hýbejme se s Koloběhem fakult


Koloběh fakult je pilotní projekt sportovního klání, kterého se mohou zúčastnit studenti a zaměstnanci fakult UK s lékařským zaměřením. Podstatou této akce je nasportovat co nejvíce kilometrů, ať už v běhu či cyklistice. Smyslem celé soutěže je motivace k zapojení maximálního počtu členů akademické obce (studentů a zaměstnanců) a k aktivnímu prožití letních měsíců. Výhodou je, že účast může být odkudkoli, je možné měnit místo i čas dle vlastní volby. Tím nikomu nevzniká problém s možností se zúčastnit.


Studenti 2. LF UK si budou moci touto distanční formou nahradit absence za aktivní praktickou výuku v hodinách TV a získat tím zápočet. Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách ÚTV 2. LF UK.


Koloběh fakult proběhne od druhé poloviny června do 31. srpna 2020. Cílem je v předem založených běžeckých a cyklistických klubech ujít, naběhat nebo najezdit nejvíce kilometrů za co nejkratší čas. Průběžné výsledky lze jednotlivě sledovat v aplikaci Strava a jednou týdně je budeme aktualizovat v grafech na www.kolobehfakult.cz.


Tato soutěž je podpořena děkany těchto fakult UK: 2. LF, 3. LF, LF Plzeň, LF Hradec Králové, FaF Hradec Králové. Vítězným klubům bude slavnostně předán putovní pohár.


V budoucnosti bychom rádi soutěž zopakovali opět v letních měsících, abychom podpořili sportovní aktivitu studentů i zaměstnanců v době prázdnin.Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor