Osoby

Funkce

Kontakty

Pracoviště

 • Ústav fyziologie 3. LF UK
 • Vědecká rada
 • Komise pro vědu a výzkum
 • Oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka (D; 5103V000; 3 roky; 3.LF; cs; P,K; 1obor)
 • Oborová rada Experimentální chirurgie (D; 5103V000; 3 roky; 3.LF; cs; P,K; 1obor)
 • Oborová rada Human Physiology and Pathophysiology (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
 • Oborová rada Neurovědy (D; 5103V000; 3 roky; 3.LF; cs; P,K; 1obor)
 • Oborová rada Experimentální chirurgie (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)

Anotace výzkumného zaměření

  • Akutní a chronická bolest
  • Patofyziologie akutních a chronických bolestivých stavů, mechanismy bolesti, léčebné metody nefarmakologické, neuromodulace a neurostimulace MCS, rTMS, tDCS, TENS, TES

Publikační aktivita

Základní údaje o školiteli

Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Neurovědy.pdf

Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf

Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie.pdf


Poslední změna: 21. únor 2018 15:34 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor